Malin är expert på förändringsledning och brinner för att leverera verklig nytta för kunder. Hon leder CGI Business consultings affärsområde Change Leadership & Transformation som fokuserar på den mänskliga sidan av förändring. Som senior managementkonsult arbetar Malin med förändringsledningsuppdrag på både strategisk och operativ nivå.

Under de senaste tio åren har Malin lett förändringsinitiativ för flera komplexa organisationer där en tydlig framgångsfaktor varit att visa empati och arbeta nära och tillsammans med ledare, chefer och relevanta målgrupper för att uppnå önskad effekt av förändringen. Malin har också nästan två decennier av erfarenhet inom flera branscher, såsom försäkring, detaljhandel och offentlig sektor.