Greger Berglund

Greger har tjugo års erfarenhet av IT och har arbetat med en rad produkter och tjänster, allt från egenutvecklade SaaS-lösningar till O365 och ser det som en styrka att också ha en Master i Business Administration för en ökad förståelse av affären.

De senaste fem åren har Greger främst arbetat med bolag inom energibranschen då han arbetar med CGI:s erbjudande inom Utilities, en sektor där CGI har ett stort avtryck både i Sverige och globalt. CGI levererar lösningar och har konsulter som dagligen arbetar med att digitalisera en bransch som är oerhört central i omställningen till ett mer hållbart samhälle.

Greger hämtar själv energi och inspiration från utmaningarna i gränslandet mellan affär och IT, gärna där det finns ett större, meningsfullt sammanhang.

From this author

Det krävs samarbete för att dra nytta av digitaliseringens disruptiva kraft

19 November 2021 Jag har via mitt arbete på CGI ett engagemang i Digitaliseringskonsulterna – en förening som tagit fram Digitaliseringskonsulternas Färdplan för ett Fossilfritt Sverige (se Fossilfritt Sveriges färdplaner). Det har inneburit att jag dykt ner i andra branschers färdplaner och därigenom vidgat mina ...

Tiden har sprungit från elmarknadshubben – lägg ned och tänk nytt istället

2 December 2020 Den 22 september beslutade styrelsen för Svenska Kraftnät att pausa projektet Elmarknadshubb. Anledningen till stoppet är att det för tillfället inte anses finnas ett adekvat och tydligt regelverk runt modellen i fråga. Propositionen om ny lagstiftning planeras till 2021 och först därefter kan ...

Här är energibranschens utmaningar – och så kan de hanteras

2 September 2020 Förändrade marknadsförhållanden och regelefterlevnad är de största utmaningarna som företag inom energisektorn måste förhålla sig till de närmaste åren enligt CGI:s globala undersökning, ”Global Insights 2020”. Det finns ingen magisk formel för hur marknadsaktörerna ska tackla dem. Däremot finns det ...