Primary tabs

Benny Ferm

Redan på nittiotalet var Benny med och byggde upp mail- och serverkapacitet där kunder kunde betala utifrån nyttjandet. Idag har detta utvecklats till moderna molntjänster. I sin blogg diskuterar Benny frågor som vad som egentligen är nytt med molnet och hur vi kan vi dra nytta av det.

Benny har en gedigen kunskap om IT-branschen, trender och affärsmodeller, affärs- och tjänsteutveckling samt IT-drift och förvaltning. I sin roll utgör han en länk mellan teknik/produktion och verksamhetens krav vilket ger en bra insikt i olika perspektiv på IT.

From this author

Det måste bli enklare att göra rätt!

2 April 2015 Hos våra kunder ser jag idag ofta en tydlig paradox. Dels ställer IT-avdelningarna, med all rätt, ökade krav på traditionella infrastrukturtjänster. Dels köper verksamheten det IT-stöd den behöver, ofta molntjänster med bara ett par knapptryck. Nästan alltid finns strikta och tydliga policies som ...