Har ni verktygen som stärker välmåendet i det nya arbetslivet?

Vi börjar planera för en höst då pandemin har en mindre påverkan på vår vardag. Men kommer arbetslivet någonsin bli precis som vanligt igen? I detta webbinarium är CGI:s Cecilia Axeland inbjuden till dialog med Malin Eriksson och Ulrika Skogland på Aino Health. Tillsammans visar de vad ni i din verksamhet kan göra för att bli mer proaktiva i det digitaliserade arbetet för hållbar arbetsförmåga och hur digitaliseringen ger oss möjlighet att samarbeta för ökad effekt inom systematiskt arbetsmiljöarbete.

Webbinariet är intressant för dig som arbetar inom ledning, HR eller som chef.

Vi bjuder på trendspaning, fångar upp möjligheter och utmaningar samt ger tips på hur ni kan möta dessa utmaningar.

Vi går igenom följande punkter 

  • Trender i det nya arbetslivet.
  • Hållbar arbetsförmåga i realiteten.
  • Hur ni kan uppfylla ert arbetsgivaransvar på distans i förhållande till Arbetsmiljöverkets föreskrifter.
  • Hur ni kan arbeta mer strategiskt med analys och löpande uppföljning av såväl individ och avdelning som organisationen i helhet.

Talare

  • Cecilia Axeland, affärsutveckling och rådgivning inom HR och Lön på CGI
  • Malin Eriksson, arbetsförmågespecialist på Aino Health
  • Ulrika Skogland, försäljning och projektledning på Aino Health 

Se inspelningen

Webinar on demand