Primary tabs

Digitala tjänster behöver snabbt kunna realiseras från idé till implementation och levereras sömlöst med existerande verksamhet. 

Vi kombinerar lokal leveransförmåga med global expertis, innovativa lösningar med driftsäker leverans. Digital transformation är resan mot att införliva digitala funktioner i våra kunders kärnverksamhet och har som uppgift att flytta över denna till den digitala sfären. Vi har ett ramverk som möjliggör hantering av de olika aspekter kring den digitala transformationen som organisationer står inför. Allt ifrån initialt strategiarbete och värdering av processer för digital transformation, till arkitekturval och utformning av tjänster för digital transformation. Vi kallar det den digitala transformationsresan. 

CSR People