Till följd av COVID-19 tillåter vi intervjuer via telefon eller videokonferens, som komplement till fysiska intervjuer på våra kontor i hela Skandinavien.

För dig som besöker våra CGI-kontor gäller samma riktlinjer som vi har för våra medarbetare och leverantörer:

  • Har du nyligen rest till en virusdrabbad region är det viktigt att du håller koll på eventuella sjukdomssymptom. Vid symptom måste du avstå från att besöka CGI:s kontor till dess att du är symptomfri och en läkare konstaterat att du inte riskerar att smitta andra. Prata med din kontaktperson på CGI om så är fallet.
  • Har du träffat någon som diagnostiserats med COVID-19 bör du avstå från att besöka CGI:s kontor 14 dagar framåt.
  • Har du själv diagnostiserats med COVID-19 inom 14 dagar från att du besökt CGI:s kontor bör du informera din kontaktperson på CGI om detta.

Om du har några frågor, vänligen prata med din kontaktperson på CGI. Tack för ditt samarbete för att säkerställa att vi upprätthåller en hälsosam miljö för alla.