Av alla införandeprojekt inom IT misslyckas hela 70 procent med att nå sina mål. Anledningen är, kanske lite snöpligt, att man inte lyckas få de anställda att verkligen använda de nya systemen och arbetssätten som kunden investerat stora summor pengar i. Men det finns hjälp. 

Clas Lundhagen, CGI Business Consulting
Clas Lundhagen

Med professionell förändringsledning ökar chansen att nå målen i införandeprojekt hela fem gånger, visar olika undersökningar. Allt fler företag blir medvetna om förändringsledningens kraft och efterfrågan på certifierade projektledare inom området ökar.   

CGI stärker därför sitt erbjudande inom förändringsledning ytterligare. Nyligen genomgick 16 nya medlemmar från CGI över hela Sverige certifieringsprogrammet Prosci Change Management Certification Program. Det innebär att det nu finns fler än 40 Prosci-certifierade förändringsledare inom CGI som är verksamma över hela landet.  

Vi märker en stor efterfrågan på Prosci-certifierade konsulter

Proscis utbildning utgår från förändringsmodellen ADKAR, som blivit något av en standard i branschen. Modellen är ett verktyg för att att få chefer och medarbetare motiverade och kompetenta att börja använda de nya verktygen och arbetssätten som implementerats genom att gå igenom fem olika steg (se faktarutan nedan).  

”Rent konkret går metoden ut på att insatser för att bygga motivation måste föregå utbildningsinsatser. Annars bryr man sig inte. Mycket handlar om psykologi; att genom kommunikation, möten och coachning få med de anställda och inte minst deras chefer på tåget”, säger Clas Lundhagen, förändringsledningsexpert på CGI Business Consulting, och den som ansvarat för utbildningen.  

Proscis modell ADKAR

Proscis modell ADKAR består av fem steg som individer behöver genomgå för förändringen ska vara framgångsrik: 

  1. Awareness: att få förståelse för förändringen. 
  2. Desire: att vilja att gå in i förändringen.
  3. Knowledge: att bygga upp förmågan till förändring.
  4. Ability: att omvandla kompetens till handling.
  5. Reinforcement: att förstärka beteendeförändringar så att de blir bestående.  

 


    Vill du veta mer om förändringsledning? På Clas Lundhagens egen webbplats ledaforandring.se, hittar du som vill fördjupa dig i ämnet mängder av matnyttig information inom området.