Primary tabs

En CFO behöver i stort sett vara en kameleont. Expert på att iklä sig olika roller anpassade för olika situationer – stödjande ena dagen, kontrollerande andra. Men hur lyckas man med övergångarna på ett välavvägt sätt (utan att framstå som Dr. Jekyll och Mr. Hyde)? Och hur skapar man mesta möjliga värde i organisationen längs vägen? Essensen i utmaningen handlar i slutändan om en förståelse för helheten, där alla delarna behövs.

Den styrande rollen

”Det krävs ledarskap och verksamhetsstyrning i ett”

Den styrande delen av rollen är tudelad: dels behöver CFO:n vara en ledare såsom alla andra medlemmar i ledningsgruppen, dels behöver CFO:n bidra med metod för affärs- och verksamhetsstyrning.

Rollen förflyttas sakteligen från att vara redovisningsansvarig till ett proaktivt ledarskap som driver arbete med affärsplaner utifrån innovation likaväl som fakta. CFO:n har såklart även en viktig roll i att säkerställa att roadmaps, strategier och mål kopplas till rätt antal kritiska framgångsfaktorer och KPI:er. Den dagliga styrningen förankrar och visualiserar företagets mål i verksamheten.

Den framgångsrika CFO:n utgår från affären vid etablering av bolagets verksamhetsstyrning. Genom att förstå affären, kundernas beteenden och omvärlden skapas en verksamhetsstyrning som är relevant, omvärldsbevakande och faktabaserad.

Den stödjande rollen

CFO:n hjälper till att ta faktabaserade beslut, att låta bolaget förstå vilka finansiella konsekvenser en investering har imorgon och vad dagens marknad kräver utifrån ett kundperspektiv. Du förstår att redovisningen är bolagets affärsflöden: dess faktiska hjärta och facit. Affärsflödena berättar hur bolaget mår och hur kunderna beter sig.

Den framgångsrika CFO:n säkerställer att data fångas korrekt från början, en framgångsfaktor till det faktabaserade stödet. Hen säkerställer såklart även en relevant omvärldsbevakning som en del i analysen. Med hjälp av RPA och i framtiden artificiell intelligens ser CFO:n och organisationen till att låta data berätta vilken typ av analys som affären bör ta del av, inte endast skapa egna analyser utifrån affärssystemet.

cfo-roller

Träffa våra experter och ta steget mot den moderna ekonomifunktionen

→ Hur kan vi hjälpa dig? Boka ett möte med oss för att få en skräddarsydd plan framåt, med rätt verktyg och processer på plats för att öka både effektivitet och fokus på kvalitativt arbete.

Den kontrollerande rollen

”En aktiv riskhantering skapas inte av ekonomiavdelningen, utan en tydlig styrning”

Kontroll och riskhantering skall vara levande och blir bäst när den hanteras av de som kan minimera risken, sällan är detta ekonomiavdelningen. Ekonomiavdelningen kommer att flagga när de finner risk, men att spendera tid, kraft och energi på att vara en sopkvast som städar efter andra kommer inte att vara värdeskapande, utan direkt kontraproduktivt och göra att ägandeskapet för risken läggs i fel händer.

En aktiv riskhantering inom bolagets alla delar skapas inte utav ekonomiavdelningen utan av en tydlig styrning. När du bygger in kontroll i affärsflödena, i organisationens tänk och rapportering får du en riskhantering med bolagets bästa i fokus. AI kommer inte att vara bättre än dess grunddata och finns kontrollmekanismerna inte tydligt reglerade i dessa flöden kommer ekonomiavdelningen snart vara en avdelning med kontroll som sitt absolut största fokus. Nog kan din avdelning skapa mera värde än så.

Alla rollerna behövs i slutändan

Som CFO har du en väldigt spännande och betydelsefull roll för bolaget. Du är en ledare inom din organisation som förstår helheten i bolagets affär och skapar styrning därefter. Du förstår att bolagets hjärta finns i redovisningen och affärsflödena och stöttar din organisation att göra smarta val. Du hittar vägen och strategierna för att stödja utvecklingen framåt på ett innovativt sätt – tänk helhet och planera, gör en ”roadmap” med alla delarna: Styrande, Stödjande, Kontrollerande. Involvera din organisation, ge dem och din ledningsgrupp helhetsperspektivet. Tänk långsiktigt och hållbart, bryt ner i kortare perioder med tydliga mål. Och glöm inte ordning och reda

Ladda ner vår guide till rätt affärssystem: https://www.acando.se/vad-vi-kan/teman/cfo-insights/sa-navigerar-du-ratt-i-djungeln-av-affarssystem/