Komplett lösning för den svenska marknaden

De flesta organisationer har behov av en central källa till grundinformation om sina anställda. Alltfler upplever problem med en spretig och osammanhängande systemflora. Svensk HR möter behoven och lägger grunden för en framtidssäker lösning för alla HR- och löneprocesser oavsett företagets storlek och struktur. CGI har tagit fram en molnbaserad HR-lösning som möter den moderna organisationens behov av ett kraftfullt HR-stöd tillsammans med ett svenskt lönesystem. Den erbjuder de verktyg som krävs för att hantera alla grundläggande löne- och HR-processer och skapar dessutom möjligheter att arbeta strategiskt och framåtriktat.

Svensk HR ger:

  • oöverträffad enkelhet i användning, både för medarbetare, chefer och administratörer
  • snabb uppstart tack vare förkonfigurerade processer och gränssnitt
  • hög flexibilitet och skalbarhet – starta enkelt och väx i takt med behoven
  • lönesystemet POL integrerat
  • mobilt stöd från start
  • generella HR-rapporter samlade på ett ställe
  • kraftfull integrationsmotor för förenklad koppling mot externa system
  • möjligheten att skapa en effektivare och mer kostnadseffektiv HR-funktion.

 

Read the whole PDF by downloading it below.