FÖRETRÄDARE FÖR ORGANISATIONER

Företrädarregistret är en säkerhetslösning som främst riktar sig till myndigheter men även till kommuner och privat sektor där företrädare för olika organisationer kan identifieras och även skapa underskrifter i de e-tjänster som har det behovet.

Grunden för denna typ av funktionalitet är ett register vari fullmakter är registrerade där det framgår vilka som får företräda vilken organisation. Innehållet i detta register ansvarar kunden själv för och administrerar i ett modernt webbgränssnitt.

INLOGGNING

En inloggningsfunktion tillhandahålls för användarna och vid inloggningsförfarandet presenteras användaren med en fråga kring vilken organisation denne avser att företräda. Användaren matar in organisationsnumret och en respons ges direkt med namnet på organisationen. I nästa steg ombeds användaren att identifiera sig med sin e-legitimation, exempelvis sitt Mobila BankID för att visa att denne har rätt att företräda den organisation användaren begärt företräde för.

UNDERSKRIFT

Funktionen för underskrift hanteras med en indirekt underskrift. CGIs signeringstjänst skapar ett underskrivet dokument med information ur registret där det framgår vem som skrivit under och i egenskap av företrädare för en viss organisation.

VILL DU VETA MER?

Välkommen att kontakta: application.servicedesk.se@cgi.com