Primary tabs

Molntjänster

CGI är Sveriges största IT-tjänsteföretag. Tillsammans med Microsoft erbjuder vi Sveriges första privata moln, där all data lagras i Sverige. Molnlösningarna baseras på Microsofts teknologi och har anpassats för att följa såväl svensk lagstiftning som Datainspektionens rekommendationer för molntjänster.

CGI:S TJÄNST: PRODUKTIVITET OCH SAMARBETE I MOLNET

Om du väljer att ha tjänsten hos CGI får du tillgång till konsultexpertis och driftmöjligheter i egna svenska datacenter. De branschspecifika lösningarna bygger på Microsofts teknologi för privata moln: Hyper-V Cloud, Exchange, SharePoint och Lync. Detta skapar säkra och tillgängliga lösningar där all data stannar inom Sveriges gränser. Tjänsterna är utformade för att uppfylla kraven i Personuppgiftslagen (PUL) och säkerställa att rätt person alltid har tillgång till rätt information. Nedan följer en kort genomgång av de delar som ingår i CGI:s lösning.

Datacenter I Sverige

CGI:s datacenter är en säker miljö där du som kund tryggt kan utnyttja kapaciteten i våra tjänster. Anläggningen består av två separata datorhallar belägna i skånska Bromölla, vilka möter exceptionellt hårda krav på säkerhet, infrastruktur och trygghet. Säkerheten i våra datacenter möter kraven i den internationella standarden för informationsteknologisäkerhet (ISO/IEC-17799). När du placerar tjänster i CGI:s datacenter får du en säker teknisk miljö med optimala förutsättningar vad gäller strömförsörjning, kyla, klimat, branddetekterings- och släcksystem. Var artonde månad utför Det Norske Veritas (DNV) en fullt oberoende revision av våra certifieringar ISO9001, ISO14001 och ISO27001.

E-post: exchange som tjänst

CGI:s flexibla och säkra e-posttjänst innehåller standardkomponenter som e-post, privata eller delade kalendrar samt privata eller globala kontakter och uppgifter. Åtkomsten sker via din Outlook-klient, webbläsare (Outlook WebApp) eller smarta enheter (via Exchange Active Sync). Funktionalitet och brevlådestorlek går enkelt att anpassa för olika behov.

Mötesplattform: Lync som tjänst

Med CGI:s mötesplattform kommunicerar kollegor, vänner och anslutna partner enkelt och säkert. Du ställer själv in din egen tillgänglighetsprofil och överblickar dina kontakters närvarostatus. Skicka snabbmeddelanden, bjud in till online-möten och för videosamtal med andra Lync-användare. Mötesplattformen gör mötena mer produktiva genom att exempelvis låta deltagarna dela skrivbord, filer och presentationer som underlag för att fatta snabbare beslut.

Sharepoint – ekosystemet för samarbete och information

Samarbetsplattformen Microsoft SharePoint ger dig ett kraftfullt verktyg som stödjer och effektiviserar arbetet i din organisation. Några exempel på användningsområden för SharePoint är intranät, extranät, extern webb, samarbetsytor och dokumenthantering. Den sociala portallösningen underlättar din dagliga informationshantering och behov av knowledge management. På CGI finns fler än hundra SharePoint-specialister som hjälper dig komma igång och konfigurera plattformen utifrån din verksamhets specifika behov.

Portal för ”självservice”

I erbjudandet ingår även en så kallad Self Service Portal, din personliga ingång till de olika tjänsterna. Här skapar behöriga användare brevlådor i Exchange, samt sätter upp egna sidor och Lync-konton med några enkla klick. Enskilda användare kan själva ändra vissa fält enligt ett fördefinierat regelverk. Hantering av behörigheter och säker inloggning via Single Sign-On kan ske mot såväl Microsoft Active Directory som mot de flesta andra större behörighetssystem och databaser.

Användarstöd

Molntjänsterna innehåller även en Service Desk – en hjälpcentral där du som användare får support med alla typer av ärenden relaterade till tjänsten. På CGI har vi sedan början av nittiotalet arbetat intensivt med att utveckla marknadens bästa supporttjänst. Inget problem är för stort eller för litet: här får du hjälp med allt från att felanmäla din arbetsplatsutrustning till att göra en utskrift. Hjälp finns att få dygnet runt veckans alla dagar via telefon, e-post, webb, fax eller support på plats.

VARFÖR CGI?

Vår unika kombination av specialistkunskaper inom det tekniska området och förståelse för verksamhetens vardagsutmaningar gör oss till en bra partner på resan mot en effektiv verksamhet och förvaltning. Våra tekniska experter, säkerhetsexperter och systemarkitekter har arbetat tillsammans med erfarna verksamhetskonsulter för att ta fram ett starkt erbjudande kring molntjänster.

  • CGI är Sveriges största IT-tjänsteföretag
  • Marknadsledande i Sverige på Microsofts produktivitetsplattform
  • Fler än 200 konsulter specialiserade på just det här området
  • Microsoft Unified Communications Gold Partner och Quest Platinum Partner
  • Tidiga att implementera ny teknologi och Microsoft-lösningar
  • Migrerar 150 000 brevlådor varje år
  • Mycket starka referenser inom offentlig och privat sektor

VILL DU VETA MER?

För mer information om CGI, besök www.cgi.com/se eller skicka epost till info.se@cgi.com