Primary tabs

Under åren som outsourcing funnits inom IT-världen har modellerna varierat: Allt från full outsourcing, vertikal outsourcing och horisontell outsourcing till selektiv outsourcing. Alla med sina fördelar och nackdelar. Ständigt ser leverantörer och analytiker över hur de kan motsvara kundernas växlande behov och paketera sina lösningar. Än har vi nog inte sett den sista outsourcing-modellen…

Skälen till att välja outsourcing har också de varierat genom åren och ofta har kostnadssänkning varit den viktigaste faktorn. Därför har många fokuserat på låga kostnader med högt inslag av offshoreleverans. Idag ser vi att fler och fler av våra kunder lägger sådant som inte tillhör deras kärnverksamhet på externa leverantörer. Då är även leverantörens kompetens och erfarenhet allt viktigare parametrar. Tillsammans ger detta en effektivare leverans med skalfördelar, som i sin tur ger lägre kostnader.

Nå ända fram

Räcker inte det? Har kunden inte nått sitt mål med outsourcing när de släpper den del av verksamheten som inte är kärnverksamhet och sparar pengar på de skalfördelar som vi som en extern leverantör kan ge?

Nej. Vår erfarenhet visar att det inte är tillräckligt. Det finns även ett stort behov av att leverantören finns nära kunden för att de ska kunna nå sina kvalitets- och verksamhetsmål.

För oss innebär närhet att vi sätter ett starkt leveransteam onshore nära kunden, antingen i kundens egna lokaler eller på vårt kontor i närheten. För vi tror på att mötas, och mötas ofta och på riktigt, för att vi tillsammans ska kunna utveckla både verksamheten och affären. Fördelarna med närhet kan och bör kombineras med kostnadseffektiva resurser från near- och offshorecenter och erfarenheter från specialister runt om i världen. Först då kan vi nå ända fram tillsammans.

Dagens digitalisering sker genom agil utveckling. Snabbhet, närhet och förståelse för lokal kultur är då lika viktiga som tillgång till specialister för att kunden snabbt ska kunna utveckla ny verksamhetsnära och slutskundsnära funktionalitet.

 

Att vara nära och förstå

Låt mig förklara hur närhet och global leveranskapacitet kan kombineras i praktiken. Förståelse för hur kunden arbetar och hur kundens slutkunder vill att funktionaliteten ska utformas är kulturbetingad och kräver hög förståelse hos levererande team. Det gäller allt från själva processen i ett system, till hur den utformas grafiskt. Med ett starkt lokalt kund- och leveransteam kan detta hanteras och utvecklas, för att sedan lämnas över till ett near- och/eller offshore-team för utveckling och förvaltning.

Outsourcing och besparing genom att utnyttja kostnadsfördelar som kommer från leverans från lågkostnadsländer i all ära, men det räcker inte till. Vi måste även kunna leverera kvalitativt, effektivt och med stor förståelse för kundens verksamhet och behov. Detta kan vi bara göra genom leveranser från nearshore och offshore i kombination, samt genom tillgång till ett globalt nätverk av specialister.

About this author

Örjan Kåhre

Örjan Kåhre

Director Business Engineering

Örjan har stor erfarenhet av att leda utvecklingen av outsourcinglösningar i en rad olika branscher, bland annat offentlig sektor, finans, hälsa och telekom. Örjan jobbar främst i affärsutvecklingsfasen och har under drygt 10 år samlat på sig stor erfarenhet av vad som gör en outsourcing ...

Add new comment

Comment editor

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Blog moderation guidelines and term of use