Peter Khilgren

Peter Kihlgren

Director Consulting Expert

Jag kallar mig själv för Dynamics-ambassadör. Därför tänkte jag försöka beskriva vad jag gillar med Dynamics och vad systemet kan göra för din verksamhet.

Dynamics 365 är ju ett affärssystem, som hjälper verksamheter att effektivisera och automatisera viktiga delar inom organisationen. Det kan vara att underlätta tidredovisning, förbättra orderhantering eller kunna överblicka och hantera era leveranskedjor. Med ett effektivt och modernt ERP som Dynamics kan du öka din produktivitet, minska manuella rutinuppgifter och öka kvaliteten och korrektheten i dina processer. Det kan också underlätta integration och kopplingar till andra system, så att datan som överförs och används är korrekt och relevant, samtidigt som du får tillgång till andra viktiga funktioner och applikationer för din verksamhet.

Flexibilitet för dina syften

Dynamics är ett tryggt val. Microsoft är ett stort etablerat företag med en stabil och pålitlig verksamhet, som har muskler att utveckla och underhålla systemet på ett bra sätt. Dessutom är Dynamics molnbaserat. Dynamics är också väldigt skalbart och uppbyggt för att kunna leva och utvecklas under lång tid.

För att kunna utnyttja Dynamics på bästa sätt är det viktigt att fundera på vad du vill att verksamheten ska åstadkomma samt vad du vill att systemet ska bidra med. Det kommer att hjälpa dig enormt när du väl ska få ditt system på plats.

Få det viktigaste på plats

Många verksamheter har smärtsamma minnen av tidigare ERP-implementationer. Att implementera Dynamics går inte i en handvändning, men faktum är att vill du få igång systemet på kort tid kan du börja med den del eller modul som är mest viktig. Vanligast är att då börja med ekonomidelen. När den är på plats och fungerar finns alla möjligheter att integrera fler och andra delar som hela försörjningskedjan, lager, produktionssystem eller e-handel.

Microsoft har valt en “Evergreen”-modell för Dynamics, som betyder att du implementerar en standardversion av systemet, som sedan får löpnade uppdateringar över tid, så att du alltid har ett modernt och funktionellt system. Med standardmodell menar jag dock inte statisk funktionalitet. Dynamics ger dig mycket stora möjligheter att anpassa och sätta upp systemet så att det bäst fyller era funktioner och sätt att arbeta.

Förvalta för framtiden

Din verksamhet och omvärlden kommer dock kräva att systemet kan anpassas över tid. Det gör också Dynamics. De löpande uppdateringarna ger dig utvecklade och uppdaterade funktioner samtidigt som fler kringfunktioner kommer till. Det för mig osökt in på förvaltning.

Du kan givetvis drifta ditt Dynamics-system helt själv. Jag skulle dock rekommendera att använda en partner, åtminstone som stöd. Vi på CGI har en stor mängd förvaltningsuppdrag, vilket gör att vi kan leverera applikationsförvaltning på ett mycket effektivt sätt. Att köpa detta som tjänst gör också att du alltid har resurser som är uppdaterade på det senaste, samtidigt som du inte behöver ha ett helt team med resurser för att förvalta systemet. Vi på CGI har också en stor bredd i vår expertis, vilket gör att vi har nära till kollegor som är experter på andra delar, som beslutsstöd eller CRM-funktioner.

Funktioner efter behov

Med Dynamics i botten kan du också koppla på flera viktiga funktioner, som avancerad analys med Power BI, Dynamics CRM eller olika specialfunktioner som maskininlärning och IoT, specifikt anpassade för detaljhandel, tillverkning, sjukvård, distribution eller flera andra viktiga branscher. Microsoft erbjuder ett stort antal kringfunktioner och även en applikationsportfölj av tredjepartsprodukter (ISV) som verifierats och certifierats för att fungera med just Dynamics. Det gör det enkelt för dig att utvecklas med Dynamics, få tillgång till den senaste tekniken och funktionerna utan egen kostsam utveckling och anpassning. Med ett modernt och molnbaserat ERP som Dynamics kan du bättre integrera och hantera dina viktigaste processer på ett sätt som gör att du kan få bättre relationer med såväl kunder som leverantörer – ett bra sätt att vässa din konkurrenskraft framöver!

Kontakta mig om du har några frågor eller läs mer om hur vi kan hjälpa dig.

About this author

Peter Khilgren

Peter Kihlgren

Director Consulting Expert

Sales Lead CGI Dynamics 365. Stor erfarenhet och delaktighet i införsäljningsprocesser av Dynamics plattformen i olika former så som Dynamics NAV, Dynamics 365 BC, Dynamics AX, Dynamics 365 FSCM och Dynamics CE.