Primary tabs

Förra hösten släpptes Microsofts nya satsning på en Marketing Automation-applikation, Dynamics 365 for Marketing i Sverige. Jag har fått chansen att testa den nya applikationen och bildat mig en uppfattning om fördelarna och nackdelarna med Microsofts egna applikation och jämföra den mot den mer beprövade tredje parts-lösningen ClickDimensions som funnits på marknaden i några år. Vad kan vi dra för slutsatser?

Två olika typer av prissättningar

ClickDimensions licenser har en fast kostnad på $499 månaden för Basic och $699 månaden för Business. I Basic ingår 50 000 mailutskick per år samtidigt som det i Business ingår 200 000. Sedan tillkommer en merkostnad för mail utöver dessa som köps buntvis.

Dynamics 365 Marketing ingår inte i någon av Microsoft pre-determined plans men det finns en bra rabatt för de som redan använder en Customer Engagement Plan eller någon applikation inom planen. För de som redan har en licens inom någon av Customer Engagement Plan applikationerna är startpriset $750 per månad. Inom detta månadspris ingår 10 000 kontakter, för varje ytterligare 5000 kontakter tillkommer en kostnad på $250 i månaden. Som en självständig applikation har Dynamics 365 Marketing en licenskostnad på $1500 per månad. Antalet kontakter som ingår och pris för ytterligare kontakter är den samma som den rabatterade planen.

Sammanfattningsvis utgår ClickDimensions kostnad från hur många mail som skickas ut medan Microsoft använder en modell där kostnaden mäts baserat på antalet kontakter. Vad som passar bäst skiljer sig därför mellan organisationer och hur syftar till att använda applikationen.

Vägen till ett email-utskick och detaljgrad skiljer sig

Både Dynamics 365 for Marketing och ClickDimensions har de funktionaliteter som kan förväntas av en Marketing Automation applikation. Men vägarna till att utföra vissa handlingar, och detaljgraden av de olika funktionaliteterna är det som skiljer dem åt.

Marknadsföringslistor/Segmentlistor

Dynamics 365 for Marketing har frångått marknadsföringslistor och använder istället något kallat segmentlistor. Segmentlistor och subscriptionlistor kan enbart innehålla kontakter, och eventuella marknadsföringslistor från Sales applikationen går inte att föra över till Marketing applikationen. Lead-funktionen i Marketing är inte densamma som i Sales och samtliga leads måste vara kopplade till en kontakt för att kunna läggas till i en segment- eller subscriptionlista.

ClickDimensions har en mer integrerad version av marknadsföringslistor där de använder samma som eventuellt redan är skapade i Sales modulen. Marknadsföring- och subscriptionlistor kan både innehålla kontakter likväl som leads.

Email-utskick

Dynamics 365 for Marketing har en något komplicerad process för att skicka ut ett simpelt email. Användare behöver ha, eller skapa, en segmentlista som det ska skickas ut mail till samt det mail som ska skickas. Med dessa två skapar användaren sedan en Customer Journey, applikationens variant av marketing automation, för att skicka ut mailet. För varje mail som skickas ut måste det med andra ord skapas en marketing automation.

ClickDimensions använder istället Email Sends, en funktion där användaren väljer vilken marknadsföringslista och vilken email-mall användaren vill ha och skapar mailet direkt i Email Sends. Mailet skickas sedan ut genom att trycka på ”Send”. ClickDimensions har därmed en mindre komplicerad process för att skicka ut engångsmail.

Marketing Automation

Marketing Automation-funktionerna i MS Marketing och ClickDimensions innehåller i stort sätt samma funktioner. Användaren har en möjlighet att skapa samma typ av flöde i båda applikationerna. ClickDimensions kan dock anses vara mer användarvänligt vid skapandet av flödena, MS Marketing har ett något ologiskt upplägg och benämning på de olika actions och triggers som kan läggas till. Det kan anses svårt att förstå vilka fält som avser vad. MS Marketing har en brantare inlärningskurva men när användaren är van med applikationen är funktionaliteten mer än tillräcklig.

Event och enkäter

MS Marketing har en mycket innehållsrik enkät- och eventfunktion. Användaren nästan dränks av olika alternativ och information att fylla i. ClickDimensions har en mer avskalad event- och enkätfunktion, men det är alltid enklare att skala av ett system än att addera nya fält och entiteter. MS Marketing har täckt allt från typer av enkätfrågor till registrering av föreläsarlöner vid event. Här tror jag det är svårt att hitta något som saknas!

Sammanfattningsvis är MS Marketing ett ungt och mer komplicerat system med bra analysverktyg. Att den är mer detaljrik än ClickDimensions kan vara både på gott och ont. Det gör det till ett mer komplicerat system att förstå men med mer funktionalitet inbyggt och det är alltid lättare att skala bort än addera funktionalitet.

MS Marketing har potential och Microsoft kommer förhoppningsvis satsa på systemet ordentligt. Jag tror definitivt att MS Marketing har en bra framtid, men tills det att funktionerna förfinats och applikationen har blivit av med sina barnsjukdomar kan ClickDimensions vara ett bättre alternativ.

Vill du veta mer om Marketing Automation? Kontakta oss så berättar vi mer.

Add new comment

Comment editor

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Blog moderation guidelines and term of use