Primary tabs

En testare måste fungera som en secret service agent och tränga sig in i hur användaren kommer att använda systemen. Är det från en mobil enhet eller en desktop? Är det från en smart phone eller en surfplatta? Vill man använda systemet hemma, på jobbet eller på bussen?

Vad är det för användare? Vilken typ av acceptans har användaren för att just din e-handelsplattform inte fungerar på deras enhet innan de väljer att gå till en av dina konkurrenter?

Rätt utförda tester innebär minskade utvecklings- och förvaltningskostnader samt ökad kund- och användarnöjdhet.  Ibland innebär det att testerna måste utföras, inte bara formellt från definierade kravspecifikationer, utan utforskande från ett användarperspektiv och i användarens situation.

Steven Baskett som jobbar med Quality Assurance and Testing på CGI har utryckt sina personliga tankar i en artikel som han har delat på LinkedIn (se artikeln i sin helhet via Steven’s profil på Linkedin): ”Digital Commerce, Quality Assurance, the CIA, KGB & U.N.C.L.E (United Network Command for Law and Enforcement.”

Artikeln beskriver testbehovet för både ”Agent” och ”Operatör”, och i ett försök att forma ett internationellt tillvägagångssätt för att testa stationära och mobila enheter inför den ständigt växande och globalt krävande hanteringen av e-handel.  Följande måste tas hänsyn till:

Användarnas behov - Det är viktigt att förstå vilka slutanvändarna är, men det är också lika viktigt att kunna identifiera hur, var och när de kommer använda din produkt.

Multienheternas kompatibilitet och temporära avkall - Vissa användare kommer använda datorn, andra kommer välja enheter såsom mobil och surfplatta. Många kommer säkert använda flera enheter där den mobila enheten kommer användas för att till exempel söka och välja produkt, men där datorn kommer användas för att slutföra köpet. Anledningen till detta kan bero på flera saker såsom tillgång i vardagen, smidig hantering, förtroende för produkten och hänsyn tagen till säkerheten.

Strategier och utmaningar - Några av de största utmaningarna kommer an på de mobila enheterna, beroende av enheternas täckningsgrad, fragmentering, verkliga enheter kontra emulatorer och virtuella maskiner, säkerhet etcetera. Utmaningen är att användaren har samma förväntningar på produkten oavsett enhet, att målet är lika gentemot alla olika användare, när det gäller att garantera kvalitén, säkerheten och funktionaliteten av en produkt. Allt för att skapa förtroende för varumärket eller bibehålla ett redan gott rykte.

Vill ni också ha hjälp så kontakta oss! Våra testare även kända som secret service agenter jobbar på uppdrag att kvalitetssäkra!

 

About this author

Malin Bolmstedt

Malin Bolmstedt

Malin Bolmstedt är Engagement Manager and Director of Consulting Services och arbetar på CGI:s kontor i Göteborg. Hon leder en grupp med konsulter som är experter in området Quality Assurance and Testing.

Add new comment

Comment editor

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Blog moderation guidelines and term of use