Primary tabs

Det var i februari 2016 som jag för första gången kom i direktkontakt med CGI. Tidigare hade dessa tre bokstäver nämnts i förbifarten under min systemvetarutbildning, och min reaktion hade skiftat mellan associationen stort företag och ”Computer Generated Imagery”.

Av en händelse passerade jag CGI:s monter på en arbetsmarknadsmässa i Lund, och trots min bristande kunskap om företaget bestämde jag mig att ändå gå fram och höra vad det handlade om.

Efter ett mycket givande samtal, där representanten berättade om vilka fördelar som fanns med CGI, och dess värderingar. Det fanns ingen tvekan om att CGI var företaget för mig. Trots alla historier om mindre företag som lockar anställda med ytligheter såsom SPA-konferenser, sparkcyklar på kontoret och läskautomater i korridorerna – visste jag vart jag ville. Ett riktigt företag med ordentlig värdegrund, möjligheten att påverka genom både små och stora projekt. Jag ville jobba på ett företag som trots sin storlek inte gått miste om sin personliga sida. I CGI fann jag ett företag som inte bygger sin inkomst på att sälja in lösningar för säljandets skull, utan lösningarna var för att klienten i slutändan skulle vara helt nöjd, något som är helt i linje med mina egna värderingar.

Kort efter min första interaktion inledde jag min ansökningsprocess. Jag hade stora förhoppningar men inget tvivel om vad jag ville. I augusti fick jag slutligen beskedet att det var dags att skriva kontrakt. Jag hade fått jobbet!

Tillsammans med en annan trainee kastades jag inte bara in i en värld av möten, utbildningar, projekt, och utmaningar, utan även in i en grupp otroligt kunniga människor som utgör en familj med gemenskap i dess bästa former. Att jobba på CGI var inte längre en dröm, det var min verklighet, och även om det varit svårigheter under vägen så ångrar jag inte för en sekund att jag satte siktet på att jobba på världens bästa IT-företag.

Drygt tre månader har passerat sedan min första dag på Malmökontoret, men min hunger och ambition har bara ökat, för jag vet att det finns plats för mig att växa, och jag vet att vi alla jobbar för samma mål, att kunna vara stolta över det företag vi är medlemmar i.

Min poäng i allt detta är att inte sky undan för möjligheten att jobba på ett företag som CGI. Även om du som jag precis avslutat dina studier, eller kanske kommer från en helt annan bransch eller bakgrund. Här fann jag en extrafamilj jag inte hade förväntat. Trots företagets enorma storlek finns en genuin och personlig koppling till hela vägen till huvudkontoret i Montréal.

About this author

Henrik Strand

Henrik Strand

Konsult M3 och blivande expert inom ERP-system

Henrik är en nybliven konsult inom affärssystemet M3 på CGI efter systemvetarutbildning på Lunds Universitet. Förutom M3 har han även engagerat sig i ett initiativ för unga nyanställda på CGI, där målet är att upprätta ett starkt kontaktnät med kompetens- och kreativitetsfostrande bieffekter bland gruppens ...

Add new comment

Comment editor

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Blog moderation guidelines and term of use