Primary tabs

Det är inte många år sedan vi såg molnet som något abstrakt, som många upplevde som både svårt att förstå och förklara. Där förklaringarna ofta blev en salig blandning av termer som servrar, applikationer, lagring, program och datorhallar. Glöm det för en stund och tänk istället på molnet som ett infrastrukturnät för transport och lagring av information. På samma sätt som elnätet är ett infrastrukturnät för lagring och transport av energi. Men hur går det då med molnet? Och hur stor är tillväxttakten? Här kommer en statusrapport.

Det finns flera aktörer som alla bygger och investerar stort i uppsättningen av infrastrukturen för molntjänster. Där ibland Google, Amazon och Microsoft. Aktörerna bygger såväl datorhallar som drar ner stora kablar över kontinenter och hav. Microsoft har såhär långt investerat 45 miljarder dollar i sin infrastruktur och har som ni kan se i bilen nedan snart täckning på alla kontinenter.

Idag finns 10 miljoner användare av Dynamics 365 i molnet och tillväxten senaste åren varit 150 procent per år. Det går i rasande takt

I Europa har man gått från ett första datacenter på Irland till ytterligare ett i Holland och nu med fokus på att komma på plats i såväl Tyskland som Frankrike. På bilden kan också noteras hur strömmarna av data går kring jorden:

Bild på hur datacenter har vuxit fram och hur strömmarna av data går kring jorden

För att ge exempel på ett område kan sägas, att det idag finns 10 miljoner användare av Dynamics 365 i molnet och att tillväxten senaste åren varit 150 procent per år. Med andra ord går det i en rasande takt.

En oerhört spännande utveckling tycker jag. Självklart ställer det frågor om såväl säkerhet, och ger en känsla av osäkerhet på säkerligen samma sätt, som när vi gjorde oss allt mer beroende av elnätet för decennier sedan. Men molnet är här för att stanna och säkerheten blir starkare i takt med att hoten ökar. Hur känner du för molnet?

ERP och CRM anpassat för GDPR och Compliance

Oroar du dig för säkerheten i molnet? Med Dynamics 365 får du CRM och ERP tillgängliga som molntjänster – där vi säkerställer att det ligger i linje med lagkrav som GDPR. Men också att du har det senaste skyddet mot intrång genom automatiska uppdateringar. Kontakta oss så berättar vi mer.

Add new comment

Comment editor

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Blog moderation guidelines and term of use