Primary tabs

Om du som jag arbetat med HR-frågor i över 20 år kanske du minns personalakten? I all sin enkelhet gav personalakten på sin tid en helhetsbild av allt som rörde HR-processen kring en medarbetare. Den försvann visserligen på 1990-talet i och med att separata IT-lösningar som adresserade olika delar av HR-processen, som till exempel lönehantering eller rekrytering, blev vanliga, men idén bakom den är mer aktuell än någonsin.

I våra samtal med kunder runt om i Sverige och världen – CGI hanterar till exempel en miljon löner i Sverige och så mycket som 5,4 miljoner löner för kunder runt om i världen – har det visat sig att allt fler efterlyser en samlad bild över alla HR-relaterade data på ett enda ställe. Kort sagt mycket av det som den gamla personalakten erbjöd.

Idag är ett företags eller organisations framgång nära kopplat till hur väl man hanterar sin kompetens och blir en attraktiv arbetsgivare. Då blir också affärsmässigt resultat synonymt med en effektiv och snabbrörlig HR-process, som drar nytta av de möjligheter som finns idag i form av till exempel realtidsinformation, big data och business intelligence.

Jag vågar påstå att det är dags att ta tillbaka personalakten – men nu med ”extra allt” i form av alla de fördelar som digitalisering, IT-mognad i organisationerna och teknikutveckling kan erbjuda.

Idag finns vi på CGI på Forum4it* i Göteborg, Sveriges största konferens som adresserar utmaningar och möjligheter med affärs- och HR-system. Där kommer vi bland annat att utveckla hur vi vill återinföra personalakten – men den här gången med ett helt modernt och strategiskt system som vi kallar Svensk HR.

Det bygger bland annat på en så kallad HR-master för allt löne- och HR-relaterat data. På så sätt får våra kunder full kontroll genom att all information ständigt är uppdaterad och finns på ett enda ställe. Med rätt beslutsunderlag kan de sedan skapa mer strategiska HR-tjänster och vara ett ovärderligt stöd för affärsverksamheten.

* Besök oss gärna i monter J3-J5 eller kom och lyssna på och diskutera vår programpunkt Svensk HR - Licenser, SaaS, Molnet och Outsourcing! Trender och Tips, vad passar bäst för er? på första seminariepasset kl.9:00 i dag tisdag.

About this author

Sven-Eric Ersson

Sven-Eric Ersson

Expert HR-lösningar

Sven-Eric har lång erfarenhet av lösningar som effektiviserar HR-processen och har arbetat med IT-lösningar för HR och Talent Management i över 25 år, varav de senaste 18 på CGI. Sven-Eric brinner för att hitta effektiva sätt att arbeta strategiskt med HR-frågor.

Add new comment

Comment editor

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Blog moderation guidelines and term of use