Martin Högenberg

Martin Högenberg

Innovationsexpert

Framtiden är inte något okänt, det är något vi skapar utefter vad vi varje dag gör, i små små doser. Vi bestämmer själva hur våra innovationsresor ser ut, hur vi doserar våra tallriksmodeller. Köksarbetet är ett lagarbete med massor av aktiviteter som ska bemästras och där vi har möjlighet att skapa en fantastisk upplevelse!

Att effektivt driva sin innovationsresa handlar om att leda och styra, att leverera med hög kvalitet och effektivitet så att vi når dem som bestämmer: användarna! Stora idéer av tyckare och tänkare behövs, men efter att ha arbetat med innovation i många år har jag sett att utmaningen många gånger snarare ligger i hur man som organisation förmår att skapa en modell som omvandlar idéerna till konkret samhällsnytta.

En av doserna i innovationsarbetet är att utforska och definiera ”problem”. En annan typ av dos är lösningar. Einstein lär ha sagt: ”Om jag hade en timme på mig att lösa ett problem skulle jag tillbringa 55 minuter på att fundera på själva problemet och fem minuter på lösningen.”

Lär vi av Einstein så ser vi att många lägger för mycket resurser på själva lösningen för problem som de inte förstår, eller som kanske inte ens är meningsfulla att lösa just nu. Idag genomsyras innovationsarbetet av användarcentrering, där man löpande validerar användarvärdet i snabba iterationer. I den modellen säger best practice att vi ska lägga 40 procent på att utforska och förstå användarnas problem, mål och beteenden, 20 procent på lösningarna, 20 procent på att validera dem på användare och 20 procent på att göra organisationen redo för de önskade effekterna.

DI debatt kan vi läsa Omstartskommissionens rapport ”Så startar vi om Sverige” som handlar om hur vi kan bygga om Sverige till ett ännu bättre land efter coronakrisen. Kommissionens elva ledamöter tar sig an varsitt specifikt samhällsområde och diskuterar hur de kan förbättras. Två viktiga områden behandlar infrastruktur – om hur nya lösningar ska införas i transportsystemet, och digitalisering – om att öka tillgängligheten och säkerheten i offentliga data genom att utveckla API-portaler.

CGI:s Martin Högenberg lyssnar till en kvinna som talar under en innovations workshop

Kommissionens idéer till verksamheterna är kloka. Men de är inte unika utan har uttryckts många gånger förut på olika sätt. Jag tror egentligen att varken exempelvis Trafikverket eller Myndigheten för digital förvaltning – de myndigheter som ansvarar för de här frågorna – har brist på idéer om vad som ska göras. Men för att omvandla idéer till samhällsnytta, för att dosera tallriken rätt, krävs mer än så. Vad som behövs är ökad kunskap om hur vi driver innovationsresan. Jag har träffat många som beskriver frustration över sin upplevelse av innovationsresan, och jag har själv upplevt hur illa det går när man får idéer, men inte vet hur de hanteras i den organisation man verkar inom. Då är det lätt hänt att man tappar intresset, går någon annanstans med sina idéer, eller kanske inte ens tar vara på dem.

Vi på CGI jobbar mycket med de här frågorna och har utvecklat designprinciper (pdf på engelska) som beskriver flera av de delar som verksamheter behöver hantera för att förnya sig. Om man mäter och leder efter dem så utvecklas verksamheten. Några områden är beslut baserade på insikter, kultur och ledning som främjar nyfikenhet, tid för innovation för de anställda och samskapande av produkter och tjänster.

ISO har ”Innovation Management” som vägledande standard som kan användas som checklista för att gradvis få igång ett systematiskt innovationsarbete. Några av områdena som mäts här är förutsättningar för innovation, ledarskap, planering, support, processer, utvärdering och förbättring.

Att effektivt driva sin innovationsresa handlar, precis som för andra viktiga verksamhetsområden, om att leda och styra, att leverera med hög kvalitet och effektivitet så att vi når dem som bestämmer: användarna!

Missförstå mig rätt. Stora idéer av tyckare och tänkare behövs, men efter att ha arbetat med innovation i många år har jag sett att utmaningen många gånger snarare ligger i hur man som organisation förmår att skapa en modell som omvandlar idéerna till konkret samhällsnytta. Så när Trafikverket och Myndigheten för digital förvaltning sitter där, med massor av idéer från olika håll, är min förhoppning att de lyckas utveckla innovationsresor inom sina organisationer där människor kan och vill förverkliga idéer. Inte minst eftersom frågorna de ansvarar för är så viktiga för vårt samhälles långsiktiga utveckling.

About this author

Martin Högenberg

Martin Högenberg

Innovationsexpert

Martin drivs av viljan att förändra människor och organisationer med nya möjligheter som kommer med det digitala. Att skapa något nytt är en resa som är allt annat än rak, men gör det inte onödigt svårt! Martin hjälper CGI och deras kunder att skapa en ...