Klara Höjenberg fick ett gott intryck av CGI på systemvetardagen, en arbetsmarknadsdag som anordnas för studenter inom systemvetenskap.

"CGI verkar inom många olika branscher och sektorer, och just möjligheten att utvecklas och röra mig inom företaget är viktigt för mig då jag vill bygga en bred kompetens för att därefter specialisera mig inom ett område som passar mig. Det var en stor anledning till att jag valde att börja på CGI", säger Klara som i dag arbetar som testare och kravanalytiker.

Säkerhetsklassat uppdrag

Ett av CGI:s uppdrag är att förvalta kunders system. Klara och hennes medarbetare har bland annat till uppgift att säkerställa att systemen hos en kund inom finansiella sektorn uppfyller verksamhetens krav.

"När något ska nyutvecklas i systemen behöver vi verifiera att det sker på rätt sätt och att det fungerar som det ska. Vår leverans är en av de största på CGI", säger hon och fortsätter:

"Jag och mina kollegor sitter på en säkerhetsklassad avdelning och har våra egna platser. Alla dagar ser väldigt olika ut, vi sitter också en del ute hos kunden beroende på var i processen vi befinner oss. Vårt uppdrag är väldigt viktigt, tjänsterna måste fungera för att Sveriges privatpersoner och företag ska kunna betala eller få löner, pensioner och betalningar".

Öppet och hjälpsamt

En öppen och hjälpsam kultur är tillsammans med flexibla arbetstider och möjligheten att arbeta på distans några av de faktorer som gör att Klara trivs på jobbet.

"Vi har en väldigt god stämning på kontoren och det är ett öppet och hjälpsamt klimat. I början kan man känna sig ganska osäker i sin nya roll och det hjälpte mycket att jag fick en mentor som svarade på alla mina frågor. Individer på alla nivåer uppmuntras till initiativtagande, det handlar inte bara om meriter eller hur många år man varit i branschen", säger Klara och fortsätter:

"Det är också positivt att vi har flextid, det gör att jag inte blir stressad om lokaltrafiken är försenad. Jag väljer själv när jag börjar och försöker träna på lunchen, ta en promenad eller springa. Personligen jobbar jag bättre när jag är på kontoret, då har jag en chans att bolla idéer med mina kollegor och ta del av deras kompetens, men om jag behöver jobba på distans så är det inga konstigheter med det".

Internationellt företag

CGI är ett internationellt företag som finns i 40 länder och möjligheterna att arbeta utomlands är därför stora.

"Jag vill gärna jobba utomlands i framtiden. Jag reste nyligen till USA och passade då på att besöka CGI i San Diego. Det var en häftig upplevelse då jag verkligen förstod hur stort CGI är".


Om Klara

Namn: Klara Höjenberg.
Titel: Tester and Requirement analyst
Utbildning: Kandidat i systemvetenskap, Uppsala universitet, examen 2015.
Favoritinnovation: Internet för att det möjliggör i princip allt vi gör i vardagen. Smartphones, datorer och alla häftiga produkter och lösningar som företag tar fram möjliggörs till stor del av internet.


Fakta om CGI

  • Antal medarbetare: Cirka 77 000 i världen, varav 3 800 i Sverige.
  • Könsfördelning: 30% kvinnor och 70% män.

Klara Höjenberg
Klara Höjenberg (foto: Kristofer Hedlund)