I samband med invigningen av Sveriges nya nationella AI-center – AI Innovation of Sweden – lanserades ett nytt utbildningsprogram som ska lyfta svenska folkets kunskaper om artificiell intelligens. Utbildningen kallas “Elements of AI” och har tagits fram av bland andra Helsingfors Universitet tillsammans med det finska IT-konsultföretaget Reaktor. 

”I Finland har över 130 000 studenter påbörjat denna kostnadsfria utbildning som ger online. Det motsvarar nästan 1 procent av den finska befolkningen”, säger Conny Svensson som ansvarar för CGI:s verksamhet inom AI och digitalisering. ”Då detta är en ödesfråga för Sverige och CGI redan har stora kunskaper inom området, har vi gått in som sponsorer i detta program”.

I Sverige kommer Vinnova stå för översättning till svenska samt lanseringen i Sverige, och AI Innovation of Sweden kommer att samordna verksamheten med svensk industri, akademia och offentlig sektor. I ett pressmeddelande från AI Innovation of Sweden säger Fredrik Heintz, AI-forskare vid Linköpings Universitet, att detta är en viktig satsning.
 
”Då AI påverkar alla är en av de viktigaste frågorna att öka förståelsen för och kunskapen om AI. Med Elements of AI kommer vi signifikant kunna höja AI-kompetensen i Sverige. Jag ser fram emot utmaningen och att få ännu fler i Sverige att ta kursen än i Finland”, säger Fredrik Heintz.

Conny Svensson tar gärna upp begreppet demokratiskt AI – att AI-utvecklingen ska gynna alla. 

”Att nå demokratiskt AI som består av att göra AI mer tillgängligt, mer förståeligt och skapa mer tillit så måste gemene man skaffa sig mer kunskap om vad AI är. Detta är en fråga om samhällets utveckling och framtid och något som är viktigt för att vi ska nå den fulla potentialen (dubbla tillväxten enligt Vinnova och många andra experter) men även inte skapa klyftor i samhället”, säger Conny Svensson. 

För mer information om hur CGI arbetar med AI, se https://www.cgi.com/se/sv/artificiell-intelligens