Värdeskapande stöd för lön- och personalprocesser inom offentlig sektor

Vi erbjuder det heltäckande personalsystemet Heroma, helt utvecklat i Sverige för svenska lagar och kollektivavtal. Med fokus på värdeskapande självservice för chefer och anställda stöds allt från behovet av anställningsstöd till operativ bemanning och uppföljning. En levande HR-master för hela organisationen. Vi erbjuder också löneoutsourcing och lönekonsulter.

CGI Heroma digitaliserar dina HR-processer och förenklar efterlevnad av GDPR

CGI:s personalsystem Heroma erbjuder dig som arbetsgivare en metodisk, strukturerad och säker hantering av dina processer för att förvalta och utveckla din personal. Mål och planer samlade i en portal, alltid aktuella och tillgängliga i dator eller mobil enhet.

Från administration till planering och uppföljning

Heroma erbjuder effektivt, rollbaserat systemstöd i alla led. Med en dynamisk helhetslösning som omfattar alla de processer som ingår i dagens HR-verksamhet underlättas såväl den dagliga driften som det långsiktiga personaladministrativa arbetet. Heroma används av cirka 60 kunder inom stat, kommun och region i Sverige. Bland kunderna finns Luftfartsverket, Region Stockholm och Uppsala kommun. Inom CGI i Sverige arbetar cirka 90 medarbetare med Heroma.

Läs mer