EnBW (Energie Baden-Württemberg AG) er en av Tysklands største energileverandører og leverer strøm, gass, vann og energirelaterte produkter og tjenester til omkring 5,5 millioner kunder. Konsernet består av mange datterselskaper. Ett av dem er Netze BW, som håndterer nettverksadministrasjon – ...
November 20, 2018 - Som et ledd i visjonen om å ha Norges mest fornøyde kontorbrukere, øker eiendomsselskapet Entra innovasjonstakten. Gjennom CGIs nye satsing på eiendomsforvaltningsløsninger skal de bli enda mer attraktive for dagens og morgendagens kunder. Entra har inngått ...
human resources icons

Snakk med oss om

Strategikonsultasjon
CGI hjelper kunder med å understøtte forretningsstrategien i en egnet virksomhetsarkitektur. Dagens og fremtidige krav til virksomhetsarkitektur blir identifisert, i tillegg til tekniske og organisatoriske problemstillinger som det må tas hensyn til. Den strategiske planen vil også kunne utvides til å omfatte data- og applikasjonsarkitektur.
Arkitekturdesign
Vi omsetter deretter virksomhetsarkitekturen til tekniske designkrav. Økonomien i etablert teknologi vurderes opp mot ny med tanke på teknisk risiko og markedsrisiko. Den foreslåtte arkitekturen kan presenteres som et konsept og gjennom modeller som visualiserer innvirkning på forretningsytelse. Forretningsytelsen defineres av faktorer som drifts– og investeringskostnader, systemers tilgjengelighet, samt tilpasningsdyktighet til nye trender.
Driftsvurdering
CGI utfører både revisjon og risikoanalyser. Disse inkluderer en omfattende analyse av kapasitet, ytelsesnivåer og beredskaps- og sikkerhetsplaner. Vurderingene brukes blant annet til å identifisere tekniske og organisatoriske problemstillinger, rangere disse, og foreslå strategier for forebygging.
Implementeringsplanlegging
Vi støtter implementeringsprosjekter hele veien, fra ekspertrådgivning gjennom alle fasene av implementasjonen, til administrasjon av detaljerte migrasjons- og utrullingsstrategier.