Dette hjelper vi våre kunder med:
  • Få kontroll over de store datakildene virksomheten har til rådighet, og utnytte dem til prediktive modeller og innsikt virksomheten trenger.
  • Tilpasse teknologien, menneskene og prosessene i virksomheten for å fremskaffe bedre informasjon til lavere kostnad. 
  • Bedre planlegging, overvåking og administrasjon av en organisasjons resultater få økt forståelse av virksomheten. gjennom analyse av data. Alle brukere i en virksomhet kan med hjelp av CGI søke, analysere og utforske data på en svært intuitiv måte.
  • Strømlinjeforme strategiplanlegging ved å integrere datagrunnlaget med finansiell og operasjonell planlegging. Du vil forbedre nøyaktigheten og samtidig redusere planleggingssyklusen fra måneder til dager.
  • Integrere nye datasystemer og migrere data.
  • Vi har utviklet en strategi for datamigrering som vil minimere nedetid, kvalitetssikre data, muliggjøre roll-back og legge til rette for eksisterende eller nye typer data.
  • Samkjøre all kundedata med sanntidsinformasjon fra sosiale medier for fullt ut å forstå kundenes holdninger og atferd.
  • Handle ut fra denne forståelsen for å øke salget og beholde flere verdifulle kundeforhold.
  • Innføre masterdataløsninger. Det er en stor fordel å kunne forholde seg til én sannhet, ett kundenummer for en kunde, ett produktnummer for ett produkt osv. Dette gir bedre oversikt, kontroll og reduserer antall feilsituasjoner.
 
 

Vi har mer enn 15 års erfaring med samhandling, business intelligence og datavarehus. Vårt rammeverk er et resultat av mange års erfaring med større og mindre prosjekter innenfor BI, på tvers av bransjer, og bedrifter i ulike størrelser.
Med CGIs business intelligence-rammeverk øker nytteverdien av dine data. Vi har over 4000 fagfolk som jobber med business intelligence og informasjonsstyring i alle sektorer verden over. Vi kan bidra til å forbedre driften, oppnå bedre kontakt med brukere og kunder samt konkurrere mer effektivt i dagens forretningsmiljø.
Det ligger et betydelig konkurransefortrinn i smarte og systematiske dataanalyser. CGI tilbyr en rekke tjenester som gir mer innsikt som igjen gir bedre beslutninger.