CGIs tilsynsløsning for nettselskaper, IS Safe, er et effektivt og fleksibelt verktøy som støtter Det lokale El-tilsyn (DLE) i det daglige arbeidet.
CGI leverer netthandelsløsninger til B2C og B2B markedet med EpiServer Commerce.
application services risk and cost driven architecture
Som leverandør av hele spekteret av IT-tjenester har CGI bransjespesifikk fagkunnskap om kundenes teknologimiljøer, slik at vi, i tillegg til å gi råd, også kan implementere og administrere løsningene. Tjenestene våre støttes av CGIs skreddersydde globale leveransestrategi som sikrer merverdi og nødvendig ekspertise. Etter mange tiårs erfaring med samkjøring og optimalisering av systemer og applikasjoner har CGI tilegnet seg spesialkompetanse innen systemintegrasjon.