Master data management

For å skape dialog som gir nytte for deg og dine kunder må informasjonen du har om kunder, produkter, og andre typer masterdata være oppdaterte, riktige og relevante, på tvers av alle systemer og grensesnitt.

For kraft- og produksjonsselskaper betyr det å ha alle kritiske fakta synlig på ett sted at det er mulig å øke potensialet i forretningen ved å kunne prise tjenestene basert på faktisk utnyttelse eller produksjon.

Master data management

Vi har lang erfaring med å hjelpe organisasjoner å skape de prosessene og tekniske løsningene de trenger for å styre og integrere de mest verdifulle grunndataene. Kundene våre innen detaljhandel, bank, forsikring, industri, logistikk, profesjonelle og tekniske tjenester, helse og offentlig sektor har alle dratt nytte av å håndtere master data management på en tydelig og fokusert og målbar måte. Dette gjør igjen at kundene deres får en bedre opplevelse, mottar relevante tilbud, og samtidig sparer bedriftene kostnader knyttet til forvaltning av data. Arbeidet vårt har også ført til lavere kostnader knyttet til problemer med datakvalitet og bedret dataanalyse.