Det nytter ikke at cybersikkerhet bare er et tema i IT-avdelingen. Det må prioriteres i hele organisasjonen. Tilstrekkelig med ressurser, trusselkartlegging og et solid nettverk er viktigere enn noen gang for å kunne avdekke skjulte trusler, sier Vice President of ...
Sikkerhetsbrudd mot IT-systemene til en virksomhet kan få store konsekvenser. Derfor bør de ha et organisatorisk rammeverk og tekniske løsninger som tester sårbarheten og overvåker systemene. – Potensielt kan et sikkerhetsbrudd gi en bedrift betydelige økonomiske tap ...

Vi kan gjennomføre en risikoanalyse som identifiserer din virksomhets sikkerhetsmessige utfordringer. Du mottar en rapport som beskriver din virksomhets sikkerhetssituasjon og en prioritert handlingsplan.

 

I CGI er sikkerhet en del av alt vi gjør. IT-sikkerhet og informasjonssikring er og en viktig del av vårt tjenestetilbud. Vårt mål er å gi deg ro til å fokusere på det som er kjernevirksomheten din.

 

norway-security-3-wowfactor-no
norway-security-2-wowfactor-no
norway-security-1-wowfactor-no

Vil du vite mer? 

Ta kontakt med:

Rolf Rander Næss
rolfrander.naess@cgi.com
+47 928 20 227