Vi kan gjennomføre en risikoanalyse som identifiserer din virksomhets sikkerhetsmessige utfordringer. Du mottar en rapport som beskriver din virksomhets sikkerhetssituasjon og en prioritert handlingsplan.

 

I CGI er sikkerhet en del av alt vi gjør. IT-sikkerhet og informasjonssikring er og en viktig del av vårt tjenestetilbud. Vårt mål er å gi deg ro til å fokusere på det som er kjernevirksomheten din.

 

norway-security-3-wowfactor-no

norway-security-2-wowfactor-no

norway-security-1-wowfactor-no


Vil du vite mer? 

Ta kontakt med:

Vibeke Bassøe
vibeke.bassoe@cgi.com
+47 926 21 717


 


Cyberforsikring

Selv med et veletablert sikkerhetsprogram, en komplett oversikt over kritiske aktiviteter, etablert overvåkning og en levende beredskapsplan, kan en ikke utelukke at en blir utsatt for cyberangrep eller datakriminalitet i en eller annen form. Har du vurdert cyberforsikring?


CGI Testing Services

Test Services gjør at bedriftene er i stand til å tilpasse seg markedets utfordringer kostnadseffektivt og med rett kvalitet og tid fra design til produksjon. 77 % av alle bedrifter som har tatt i bruk Testing Services rapporterer om 13-61 % kostnadsreduksjon etter 18 måneders bruk.


Sikkerhetstjenester

Via våre Security Operations Center (SOC), og vårt lokale Cyber Response Center (CRC) i Stavanger, kan vi levere avanserte og skalerbare sikkerhetstjenester til våre kunder. Her overvåker vi kontinuerlig virksomhetens systemer, og håndterer eventuelle sikkerhetshendelser direkte. CGI tilbyr tjenester innen hele spektrumet av sikkerhet, fra risikovurderinger via tekniske løsninger til ende-til-ende-løsninger


Hvordan sikrer jeg bedriften mot cyberangrep?

Det nytter ikke at cybersikkerhet bare er et tema i IT-avdelingen. Det må prioriteres i hele organisasjonen. Tilstrekkelig med ressurser, trusselkartlegging og et solid nettverk er viktigere enn noen gang for å kunne avdekke skjulte trusler.

Les mer


Heller føre var enn etter snar

Sikkerhetsbrudd mot IT-systemene til en virksomhet kan få store konsekvenser. Derfor bør de ha et organisatorisk rammeverk og tekniske løsninger som tester sårbarheten og overvåker systemene.

Les mer


Er det trygt å ta med jobbtelefonen til utlandet?

I en mobiltelefon er det først og fremst informasjon lagret på selve telefonen. Men en moderne telefon brukes også til å nå facebook, twitter, epost og en lang rekke andre skytjenester. I telefonen ligger også nøkler som gir tilgang til disse tjenestene, så den totale mengden informasjon som ligger på eller kan nås fra telefonen er ganske stor.

Les mer