Det er mye å vinne på å overlate administrasjon av den daglige IT-driften til andre.
Med CGIs IT-outsourcingtjenester får bedriften mer strategisk IT-bruk, reduserte driftskostnader og lavere risiko – uten å gå på akkord med tjenestene som leveres til sluttbrukerne og deres kunder.
  • Page

Kompetanse og fagkunnskap

Kvalitet - CGIs resultatbaserte leveransemodell og strenge styringsrammer gir deg resultatene du forventer
Valgmuligheter og fleksibilitet - CGI tilbyr et bredt spekter av nyskapende, IP-baserte løsninger utviklet for kunder av alle størrelser, og som kan tilpasses deres unike behov
Kreativitet som handelsvare - CGI er bransjeledende gjennom våre kostnadseffektive, nyskapende og energieffektive tjenestesentre
 
it outsourcing global delivery business presentation