Global konkurranse, nye bestemmelser, skiftende kundekrav, begrensede ressurser, utfordringer knyttet til kapasitet og budsjettrammer – det er nok å henge fingrene i. Derfor burde du slippe å bekymre deg for infrastrukturen. Den kan du overlate til oss.
  • Page

Hva skjer når jeg outsourcer IT-driften?

 

  • betydelige besparelser og kontroll over strategiske IT-funksjoner
  • forutsigbarhet, gjennomsiktighet og kontroll over kostnadene
  • skreddersydde løsninger basert på virksomhetens behov
  • bruk av beste praksis, styringsprinsipper, verktøy og rutiner som forbedrer tjenester, prosjekter og produktivitet
  • tilgang til fagressurser og kompetanse som tilfører bedriften verdi og stabilitet
  • tilgang til et bredt spekter av teknologi-, bransje- og domeneekspertise gjennom CGIs IP-baserte løsninger og bransjekunnskap
  • frigjøring av medarbeidernes tid og ressurser til prosjekter som er tettere knyttet til organisasjonens kjernevirksomhet