Det er mye å vinne på å overlate administrasjon av den daglige IT-driften til andre.
Global konkurranse, nye bestemmelser, skiftende kundekrav, begrensede ressurser, utfordringer knyttet til kapasitet og budsjettrammer – det er nok å henge fingrene i. Derfor burde du slippe å bekymre deg for infrastrukturen. Den kan du overlate til oss.
  • Page
Med vår Managed Services-modell påtar vi oss fullstendig ansvar for leveransen. Vi er en komplett leverandør av IT-tjenester, og administrerer driften strengt, med fokus på kvalitet og optimalisering til konkurransedyktige priser. Vi setter kvalitet, ansvar og ledelse i høysetet.

Vi tilbyr:

  • Pris basert på fastsatte mål og forutsigbare kostnader
  • Fokus på langsiktig samarbeid basert på tillit og åpenhet
  • Global leveransemodell som legger vekt på nærhet til kundene og lokal tilstedeværelse
  • Komplett tjenestetilbud som dekker hele IT-leveringskjeden
  • Nøyaktig kunnskapsoverføring og administrasjon som øker kundenes produktivitet
  • Fokus på styring og proaktiv administrasjon

Tilbakemeldinger fra kunder viser at:

  • vår globale kundetilfredshet er på 9,1 av 10, basert på signerte kundevurderinger
  • vi har et tjenestenivå i verdensklasse, oppnådd eller overgått i 98 prosent av tilfellene
  • 95 prosent av våre globale prosjekter er levert til rett tid og pris