Sikkerhet som en tjeneste

Via våre Security Operations Center (SOC), og vårt lokale Cyber Response Center (CRC) i Stavanger, kan vi levere avanserte og skalerbare sikkerhetstjenester til våre kunder. Her overvåker vi kontinuerlig virksomhetens systemer, og håndterer eventuelle sikkerhetshendelser direkte.

Risikovurdering og sikkerhetsrådgivning

Vi tilbyr rådgivning og en rekke risikovurderingstjenester. Vårt CGI IRIS-rammeverk blir ofte brukt som utgangspunkt for kartlegging av kunders trusselbilde, og gir en rask oversikt over virksomhetens risiko og forslag til tiltak.

Utvikling og integrasjon

Vi assisterer våre kunder med beskyttelse av data og infrastruktur via integrasjon, implementasjon, løsningsarkitektur, design, utvikling og utrulling av sikkerhetssystemer.


Vil du vite mer? 

Ta kontakt med:

Vibeke Bassøe
vibeke.bassoe@cgi.com
+47 926 21 717Beredskapsøvelser

Øvelser er et viktig virkemiddel for å øke krisehåndteringskompetansen og styrke samarbeidet internt i organisasjonen og med aktuelle samarbeidspartnere eller tjenesteleverandører. Vi kan bistå din virksomhet med planlegging, gjennomføring og evaluering av ulike typer øvelser innen ikt-feltet. Fra en enkel test av varsling av en kritisk hendelse i henhold til en varslingsliste eller en større øvelse som tester om virksomhetens beredskapsplanverk fungerer etter sin hensikt.


CGI Testing Services

Test Services gjør at bedriftene er i stand til å tilpasse seg markedets utfordringer kostnadseffektivt og med rett kvalitet og tid fra design til produksjon. 77 % av alle bedrifter som har tatt i bruk Testing Services rapporterer om 13-61 % kostnadsreduksjon etter 18 måneders bruk.


Cyberforsikring

Selv med et veletablert sikkerhetsprogram, en komplett oversikt over kritiske aktiviteter, etablert overvåkning og en levende beredskapsplan, kan en ikke utelukke at en blir utsatt for cyberangrep eller datakriminalitet i en eller annen form. Har du vurdert cyberforsikring?


 


Hvordan sikrer jeg bedriften mot cyberangrep?

Det nytter ikke at cybersikkerhet bare er et tema i IT-avdelingen. Det må prioriteres i hele organisasjonen. Tilstrekkelig med ressurser, trusselkartlegging og et solid nettverk er viktigere enn noen gang for å kunne avdekke skjulte trusler.


Er det trygt å ta med jobbtelefonen til utlandet?

I en mobiltelefon er det først og fremst informasjon lagret på selve telefonen. Men en moderne telefon brukes også til å nå facebook, twitter, epost og en lang rekke andre skytjenester. I telefonen ligger også nøkler som gir tilgang til disse tjenestene, så den totale mengden informasjon som ligger på eller kan nås fra telefonen er ganske stor.


Heller føre var enn etter snar

Sikkerhetsbrudd mot IT-systemene til en virksomhet kan få store konsekvenser. Derfor bør de ha et organisatorisk rammeverk og tekniske løsninger som tester sårbarheten og overvåker systemene.