Sikkerhet som en tjeneste

Via våre Security Operations Center (SOC), og vårt lokale Cyber Response Center (CRC) i Stavanger, kan vi levere avanserte og skalerbare sikkerhetstjenester til våre kunder. Her overvåker vi kontinuerlig virksomhetens systemer, og håndterer eventuelle sikkerhetshendelser direkte.

Risikovurdering og sikkerhetsrådgivning

Vi tilbyr rådgivning og en rekke risikovurderingstjenester. Vårt CGI IRIS-rammeverk blir ofte brukt som utgangspunkt for kartlegging av kunders trusselbilde, og gir en rask oversikt over virksomhetens risiko og forslag til tiltak.

 

Utvikling og integrasjon

Vi assisterer våre kunder med beskyttelse av data og infrastruktur via integrasjon, implementasjon, løsningsarkitektur, design, utvikling og utrulling av sikkerhetssystemer.