The payments industry is no longer the predictable business that it once was, and technology is evolving swiftly and rapidly altering consumers’ payments preferences. The need for secure, high performance transaction processing systems available 24x7 is obvious. Learn more about ...

Vårt globale BPS-leveranseapparat administrerer kortbetalinger, innbetalinger og yter driftsmessig støtte til banker. CGI tilbyr også heldekkende analysetjenester, inkludert bedragerihåndtering og revisjon.

CGIs betalingstjenester administreres elektronisk og via kontaktsentre. Betalingstjenestene støttes av IP-baserte forretningsplattformer med høy grad av automatisering og inngående kunnskap om din bransje. Vi gir kundene merverdi ved å sørge for:

  • Sikre og presise betalinger som er i samsvar med gjeldende regler og standarder
  • Reduserte driftskostnader
  • Økt kundetilfredshet

Her finner du eksempler på hvordan organisasjoner i forskjellige sektorer, blant annet offentlig sektor, finans, olje og gass, helse samt energi- og vannforsyning, høster fordeler av våre betalingstjenester og det globale tjenestetilbudet vårt.

Våre betalingstjenester i Norden

Innenfor olje- og gassindustrien administrerer vi forretningsplattformene og prosessene som håndterer drivstoffkortene til flere av de store multinasjonale oljeselskapene.

CGI Norge har utviklet en unik sanntidsbetalingsløsning for Retail-markedet, noe som gjør det mulig å flytte behandlingen av samtlige betalinger til én plattform. Les mer om vår norske kortløsning WM-card, og hvordan denne kan hjelpe din bedrift.

I Norden betjener vi over én million kredittkortkunder, og vi leverer heldekkende betalingstjenester som omfatter søknadshåndtering, innkreving og bedragerihåndtering samt drift av kontaktsentre. Vi håndterer nesten 90 millioner transaksjoner årlig. Løsningene våre dekker lojalitets-/bonuskort, drivstoffkort og internasjonale kort som Visa og MasterCard.