shared services center

 

Hvorfor investere i servicedesk?
Mens virksomheten din vokser, og nye muligheter, produkter, tjenester og samarbeidsformer skapes og utvikles, er det avgjørende at også serviceorganisasjonen vokser i samme takt. Menneskene som representerer virksomheten utad må gjøre dette i tråd med organisasjonskulturen og med interesse for forretningsprosessene.
I henhold til ITIL-rammeverket håndterer vi alt fra forretningskritiske systemer og applikasjoner og problemløsning ved hjelp av spesialister, til enkel problemløsning over telefon. Dette betyr at du kan støtte dine kunder og ansatte med en kvalitet som kan måles med KPIer i verdensklasse, til en pris som gir investeringene verdi.

 

  contact center network

   

  Via ett kontaktpunkt håndterer vi:
  • IT–system og brukerstøtte: Applikasjonsstøtte, feilsøking, tilgangskontroll, SAP og veiledning av brukere. Støttefunksjonen håndterer både Microsoft, Mac, Linux, og UNIX-plattform. Totalt støtter vi over 3000 applikasjoner.
  • Finans: Støtte for finansrelaterte spørsmål og oppgaver. Vi har god kjennskap til og støtter ulike SAP-moduler.
  • Innkjøp: Anskaffelsesprosesser, herunder rekvirering, varemottak og innkjøpsstøtte.
  • Human Resources: Henvendelser vedrørende lønn, velferd, forsikring, reiseliv, pensjon og opplæring.
  • Lokale servicesentre: På din lokasjon: Bistand til sluttbrukerne, ansikt til ansikt. Dette kan inkludere service for ID-kort, mobiltelefonassistanse og håndtering av IT-utstyr.
  • Eiendomssforvaltning: Kontaktpunkt for drift av dine fysiske lokaler, som bygningsmasse, renhold, parkering, sikkerhet, kantinedrift med mer.

    For våre kunder behandler vi over 50 000 henvendelser hver måned for 50 000 brukere i 36 ulike land - fra Norge og Filippinene.
    Nordisk støtte fra Filippinene til en gunstig pris gjør det mulig for din virksomhet å sette ut tjenester som tradisjonelt har vært utført av virksomheten selv på grunn av språk barrierer.
     Våre tjenester har bidratt til å heve kunders servicekvalitet med 10-15 prosent, og vår unike leveransemodell gir opp til 25 prosent kostnadsreduksjon.