Primary tabs

I dagens samfunn er personvern stadig et større tema. Tidligere var behovet for sterkt personvern mindre tilstedeværende, men etter internetts inntog i alle hjem, med tjenester som Youtube, Google og...

Alt sikkerhetsarbeid må begynne med en risikovurdering. Hva skal vi beskytte og hvilke trusler skal vi beskyttes mot? I denne artikkelen tar vi utgangspunkt i en mobiltelefon og forklarer hvordan...