Disrupsjon kan endre din virksomhets konkurranseevne på kort eller lang sikt. Strategi og kultur er to sentrale verktøy i din virksomhets håndtering av digital disrupsjon. Strategien gir retningslinjer for hvordan...

En økende andel bedrifter henter vesentlige deler av omsetningen fra digitale kanaler og digitale forretningsmodeller. Fem av de seks mest verdifulle selskapene i verden har en majoritet av digitale forretningsmodeller...

McKinsey har i mange år gjennomført omfattende globale studier over digitalisering i næringslivet. Den undersøkelsen jeg har data fra ble gjennomført januar 2018 med 1793 respondenter på tvers av bransjer...

Vet du hva en forretningsmodell er?

Tore Berntsen
Tore Berntsen
2019-09-05

Det eksisterer en rekke forskjellige definisjoner på hva en forretningsmodell er, og mange forveksler begrepet med forretningsstrategi. I dette innlegget skal jeg se på definisjonen på en forretningsmodell, forklare forskjellen...

Er digitalisering bare en fasade?

Greger Wikstrand
Greger Wikstrand
2017-12-20

Er digitalisering bare en fasade?