Den rike tilgangen på relevant kvalitetsinformasjon fra digitale kanaler gjør dine kunder mer innsiktsfulle enn tidligere. De kan (ofte gratis) skaffe leverandøruavhengige råd og tips langs hele kjøpsreisen gjennom digitale...

Mange selskaper bruker store ressurser på å skaffe kunder. Avhengig av bransje og om du jobber med bedriftskunder eller konsumenter koster det mellom 5 til 25 ganger så mye å...

I mitt forrige innlegg presenterte jeg en enkel modell for beregning av kundelivstidsverdi (KLV). I virkeligheten er det langt flere parametere du bør vektlegge når du skal segmentere og prioritere...

Hvordan beregne kundelønnsomhet?

Tore Berntsen
Tore Berntsen
2019-10-22

Innsikt i hvilken lønnsomhet en kunde bidrar med for din bedrift utgjør et viktig beslutningsgrunnlag for deg. Gjennom innsikt i kundelivstidsverdi (KLV) kan du segmentere markedet og prioritere markedsførings- og...

Hvordan kan du øke lønnsomheten på din CRM-investering?

Tore Berntsen
Tore Berntsen
2019-09-24

Når vi skal måle avkastning på investering for CRM-systemer er det forbedret bunnlinje vi ser etter. Dette kan du oppnå på flere måter: for eksempel ved lønnsom salgsvekst. Det vil...

CRM: Fra kunderegister til virksomhetens hjerte

Tore Berntsen
Tore Berntsen
2019-09-17

Etter min oppfatning er CRM i ferd med å bli selskapets hjerte for mange konkurranseutsatte virksomheter. I denne artikkelen vil jeg se på hvilke muligheter som ligger i bruk av...

CRM: Skift fokuset fra salg til kjøp

Tore Berntsen
Tore Berntsen
2019-08-27

Kunder har i dag mye større styring og makt over sine innkjøp enn for få siden. Som kjøpere kan de fritt orientere seg på et vell av digitale kanaler. Mye...