Digital Transformation

Media center

October 15, 2014 Utdanningsetaten (UDE) i Oslo kommune har valgt CGI Norge til å ytterligere videreutvikle dagens IKT-plattform. Avtalen, som har en kostnadsramme på ca. NOK 400 millioner, omfatter over 90.000 elever og lærere ved alle Oslo Kommunes 172 skoler og opplæringssentre, samt...