Digital Transformation

Media center

Francis D'Silva
Francis D'Silva

If Digitalisation is the answer, what was the question?

2020-10-13 A lot has been written and said about digitalisation. And one can expect that more will be written, and even more will be said. Talkers, writers and doers – all are needed simultaneously, some probably more than others. So, what...

Tore Berntsen
Tore Berntsen

Hva er de viktigste årsakene til at bedrifter sliter med å realisere potensialet i digital teknologi?

2020-05-29 Digital teknologi kan være helt avgjørende for enkelte bransjers og bedrifters lønnsomhet og langsiktige overlevelsesevne. Derfor er det viktig at bedriftene lykkes i sine digitale transformasjonsprosesser. I følge Forbes mislykkes over 70% av digitaliseringsprosjektene med å nå sine mål. De...

Tore Berntsen
Tore Berntsen

Hvilke er de mest benyttede digitale forretningsmodellene?

2019-12-13 En økende andel bedrifter henter vesentlige deler av omsetningen fra digitale kanaler og digitale forretningsmodeller. Fem av de seks mest verdifulle selskapene i verden har en majoritet av digitale forretningsmodeller og opererer en eller flere digitale plattformer. Det er en...

Tore Berntsen
Tore Berntsen

Hvordan lykkes bedre med digital transformasjon?

2019-11-19 McKinsey har i mange år gjennomført omfattende globale studier over digitalisering i næringslivet. Den undersøkelsen jeg har data fra ble gjennomført januar 2018 med 1793 respondenter på tvers av bransjer og geografier. Den viser at bare 16% av initiativene har...

Richard Holmes
Richard Holmes

GDPR har trådt i kraft, men har du utnyttet fordelene enda?

2018-12-05 GDPR har trådt i kraft, men har du utnyttet fordelene enda?

Greger Wikstrand
Greger Wikstrand

Er digitalisering bare en fasade?

2017-12-20 Er digitalisering bare en fasade?