Digital Transformation

Media center

Francis D'Silva
Francis D'Silva

If Digitalisation is the answer, what was the question?

October 13, 2020 A lot has been written and said about digitalisation. And one can expect that more will be written, and even more will be said. Talkers, writers and doers – all are needed simultaneously, some probably more than others. So, what...

Tore Berntsen
Tore Berntsen

Hva er de viktigste årsakene til at bedrifter sliter med å realisere potensialet i digital teknologi?

May 29, 2020 Digital teknologi kan være helt avgjørende for enkelte bransjers og bedrifters lønnsomhet og langsiktige overlevelsesevne. Derfor er det viktig at bedriftene lykkes i sine digitale transformasjonsprosesser. I følge Forbes mislykkes over 70% av digitaliseringsprosjektene med å nå sine mål. De...

Tore Berntsen
Tore Berntsen

Hvilke er de mest benyttede digitale forretningsmodellene?

December 13, 2019 En økende andel bedrifter henter vesentlige deler av omsetningen fra digitale kanaler og digitale forretningsmodeller. Fem av de seks mest verdifulle selskapene i verden har en majoritet av digitale forretningsmodeller og opererer en eller flere digitale plattformer. Det er en...

Tore Berntsen
Tore Berntsen

Hvordan lykkes bedre med digital transformasjon?

November 19, 2019 McKinsey har i mange år gjennomført omfattende globale studier over digitalisering i næringslivet. Den undersøkelsen jeg har data fra ble gjennomført januar 2018 med 1793 respondenter på tvers av bransjer og geografier. Den viser at bare 16% av initiativene har...

This future scan provides a big picture view of maturing, scaling and emerging technologies that are helping enterprises drive innovation, change and agility in today’s increasingly competitive marketplace.

EnBW (Energie Baden-Württemberg AG) er en av Tysklands største energileverandører og leverer strøm, gass, vann og energirelaterte produkter og tjenester til omkring 5,5 millioner kunder. Konsernet består av mange datterselskaper. Ett av dem er Netze BW, som håndterer nettverksadministrasjon –...

Som en del av et initiativ fra bærekraftsenteret Kiruna Sustainability Center utarbeidet kommunen og CGI et konsept for «Hidden City» (den skjulte byen). GPS-aktiverte datakilder og GIS-data fra byen, visualisert gjennom utvidet virkelighet (AR), gjør det mulig å danne seg...