Cybersecurity

Media center

Carl Fredrik Mollen
Carl Frederik Mollén

Personvern vs Syntetisk data

2019-03-11 I dagens samfunn er personvern stadig et større tema. Tidligere var behovet for sterkt personvern mindre tilstedeværende, men etter internetts inntog i alle hjem, med tjenester som Youtube, Google og ikke minst Facebook, har temaet blitt brakt på banen oftere...

Richard Holmes
Richard Holmes

GDPR har trådt i kraft, men har du utnyttet fordelene enda?

2018-12-05 GDPR har trådt i kraft, men har du utnyttet fordelene enda?