Cybersecurity

Media center

Den teknologiske utviklingen skjer stadig raskere. Det betyr også mer sikkerhet, både for enkeltpersoner, og for virksomheter og andre aktører. Hvordan vil det påvirke din virksomhet? Her kan tre trender innen sikkerhet være avgjørende for veien videre.

Det nytter ikke at cybersikkerhet bare er et tema i IT-avdelingen. Det må prioriteres i hele organisasjonen. Tilstrekkelig med ressurser, trusselkartlegging og et solid nettverk er viktigere enn noen gang for å kunne avdekke skjulte trusler, sier Vice President of...

Sikkerhetsbrudd mot IT-systemene til en virksomhet kan få store konsekvenser. Derfor bør de ha et organisatorisk rammeverk og tekniske løsninger som tester sårbarheten og overvåker systemene. – Potensielt kan et sikkerhetsbrudd gi en bedrift betydelige økonomiske tap og skade omdømmet...