Primary tabs

CommunityCare360 er en plattform tilpasset utviklingen i teknologi og helseapplikasjoner. Den gjør det mulig å ha én samlet planlegging og behandling av pasienter på tvers av helsepersonell i ulike sektorer og andre involverte.

Kort om løsningen

  • En plattform som er tilpasset den løpende utviklingen i moderne teknologier og helseapplikasjoner.
  • Muliggjør én samlet planlegging og behandling for ulikt helsepersonell og andre involverte på tvers av sektorer.
  • Håndterer flere samtidige forløp og tar høyde for at personer kan ha flere sykdommer samtidig (komorbiditet).
  • Brukerne kan ivareta og delta aktivt i egen helse og behandling.
  • Muliggjør proaktiv behandling og overvåking av pasienter og forløp.
  • Hjelper pasienten å selv innhente data «on the fly».
  • Understøtter nasjonale og internasjonale standarder.

Community Care 360

CommunityCare360 viser data på en måte som gir mening for både pasient og helsepersonell.