Primary tabs

Unge i dag har et helt annet syn på data og teknologi enn tidligere, og morgendagens teknologibransje vil bestå av flere kvinner, mener data scientist Majda Petric. Hun er overbevist om at en bransje med større bredde og mangfold også kan oppnå mer. 

Majda Petric er data scientist for CGI Advanced Analytics Solutions og spesialist på mobilnett, lokasjonstjenester og AI. For Petric var det aldri noen tvil om hvilken bransje hun skulle jobbe i, og hun tror det har blitt enda lettere for kvinner å velge seg til teknologi nå enn før.

– Jeg vokste opp i en familie med ingeniører og har alltid hatt en interesse for det tekniske. Likevel så nok mange for seg gutteklubber med litt sære interesser når det var snakk om data og IT. Nå er bildet et helt annet. Apper er en integrert del av hverdagen vår, og gode IT-løsninger er avgjørende i alle bransjer. Jeg tror både gutter og jenter som vokser opp nå, ser på apputvikling og dataingeniørfaget som noe kult, sier Petric.  

Mangfold gir flere perspektiver og flere muligheter

– Personlig har jeg aldri kjent på noen spesielle fordeler eller ulemper ved det å være en kvinne i teknologibransjen. Når vi jobber i team, er vi først og fremst kollegaer – men det at vi er ulike personer med ulik bakgrunn, gir oss utvilsomt en styrke når vi løser utfordringer.

Petric tror at mangfold er spesielt viktig for å kunne utnytte de enorme datamengdene vi har i dag, på flest og best mulig måter.

– Mangfoldet kommer definitivt til å være en styrke for hele bransjen. Kvinner har ofte en annen tilnærming til utfordringer og problemstillinger enn det menn har. Innen forskning og utvikling er det viktig med ulike tankemåter og perspektiver – og det handler ikke bare kjønn, sier Petric.

Gir nye utviklingsmuligheter og konkurransefortrinn

– Akkurat nå legger mange vekt på å samle inn store datamengder. Men vi beveger oss også inn i en tid der det vil bli helt avgjørende å kunne analysere alle dataene for å gi virksomheten et fortrinn, sier Petric.

– Evner man å se ting fra ulike perspektiver, vil det bli enklere å få øye på helt nye ideer og bruksområder som kan revolusjonere en bransje – og her spiller kvinnene og mangfoldet en viktig rolle.