Juli/august 2020 planlegger NASA utskytningen av "Mars 2020 Roveren" som skal lande på Mars februar 2021, og CGI er med på reisen!

Mars 2020-oppdraget vil undersøke sentrale spørsmål om livsvilkår på Mars og vurdere naturressurser, samt farer og muligheter som en forberedelse for fremtidige menneskelige ekspedisjoner til den røde planeten.

Mars Roveren er en fremtidsrettet rover der man bruker radarbølger til å se ned i bakken under roveren. Dette kalles "Radar Imager for Mars' Subsurface Experiment" (RIMFAX). Mars roveren vil samle inn jordprøver fra Mars sin overflate og returnere data fra instrumenter og data om grunnforholdene til forskere på Jorden (fra RIMFAX) slik at de kan prosesser dataene fra prøvene. FFI (Forsvaret Forskningsinstitutt) er ansvarlig for RIMFAX og har gjort en kjempejobb med å hente inn denne prestisjekontrakten med NASA. Dette bidrar også til å øke kompetansen i norsk elektronikkindustri. 

Hva har CGI levert?

CGI har levert spisskompetanse innenfor chip-utvikling som har gjort det mulig for kunden å levere RIMFAX instrumentet i Mars 2020 Rover til NASA. Instrumentet skal kunne operere under tøffe forhold på Mars og skal sende data om grunnforholdene på Mars tilbake til jorda.

CGI har etter kundes ønsker implementert en komplett radarkontrollerchip med signalgenerator, datafiltrering og kontrollfunksjoner.

Elektronikk i verdensrommet oppfører seg annerledes enn på Jorda

Elektroniske systemer til romfart utsettes for et mye tøffere miljø med hensyn til stråling enn det vi har på landjorda, hvor atmosfæren og magnetfeltet gjør oss godt beskyttet mot kosmiskstråling fra stjerner og vår egen sol. Elektronikk i verdensrommet krever massiv redundans og trippellogikk ned på cellenivå for å fungere feilfritt siden stråling lett kan endre logiske verdier i et digital design.

Teknologien som benyttes i romfartsindustrien er veltestet og valgt etter en ytterst konservativ tilnærming og klarer i utgangspunktet ikke brøkdelen av de hastigheten man finner i moderne data- og telecomindustri. Det krever derfor inngående teknologikunnskap, arkitektur- og systemforståelse for å oppnå ønsket ytelse og stabilitet i et system som skal gjøre svært krevende digitalfiltrering av data.

Leveransen inneholder spisskompetanse innen FPGA implementasjon, mikroarkitektur og svært omfattende verifikasjon for å simulere og gjennomteste alle detaljer i chip-designet. Hver kodelinje, hver tilstand, hvert minste element i alle tenkelig scenarier, er testet og dokumentert blant annet ved bruk av egenutviklede "simuleringsverktøy" som automatiserer sjekkrutiner og som er unike i en internasjonal sammenheng.

Hvilken gevinst har kunden oppnådd?

Kunden har inngående kunnskap om radardomenet, men manglet riktig kompetanse innen mikrodesign, implementasjon og sertifisering av chipløsninger for romfartsindustrien. På forespørsel fra kunden, var vi svært glade for å kunne bistå dette prosjektet med en kompetanse som er ervervet gjennom et titalls satellittprosjekter for norske kunder. CGI er stolte av at vår kompetanse har kunnet bidra til å hjelpe enda en norsk bedrift med å sikre leveransen av god kvalitet til romfartssektoren. Vårt hjørne av Europa etablerer et stadig større fotavtrykk i internasjonal romfart, og det er utrolig spennende å være med på denne reisen.

"No one knows what lies beneath the surface of Mars. Now, we'll finally be able to see what's there."

– Svein-Erik Hamran, Ansvarlig forsker og prosjektleder for RIMFAX

Mars og jorda sett fra verdensrommet

Vil du vite mer? Ta kontakt med:

Christine Lund

christine.lund@cgi.com

+47 982 22 188