Her er en oversikt over de ulike områdene du kan arbeide med i CGI. Flere av områdene har overlappende fagområder og bruker like verktøy. I tillegg setter vi ofte sammen komplekse team fra de ulike områdene. Dette gjør både områdene, de ulike teamene og de ansatte komplekse, enestående og svært interessante.