Her er en oversikt over de ulike områdene du kan arbeide med i CGI. Flere av områdene har overlappende fagområder og bruker like verktøy. I tillegg setter vi ofte sammen komplekse team fra de ulike områdene. Dette gjør både områdene og de ulike teamene komplekse og unike. Klikk på områdene for å finne ut mer om hva de jobber med og hvilke stillinger de ser etter.