12. mars 2020 ble Norge snudd på hodet. Korona-pandemien spredde seg raskt og myndighetene besluttet blant annet at alle skoler og barnehager skulle være stengt inntil videre. Alle som hadde anledning til å jobbe hjemmefra, ble oppfordret til dette, og ...
CGI har utviklet sikker portalløsning (MinJournal) for Oslo Universitetssykehus (OUS) der resultater fra Coronatest nå blir tilgjengeliggjort for pasienten. CGI har hatt et tett og langt samarbeid med Oslo Universitetssykehus fra 2006 og frem til i dag. ...


CGI til Mars i 2020

CGI har levert spisskompetanse innenfor chip-utvikling som har gjort det mulig å levere RIMFAX instrumentet i Mars 2020 Rover til NASA. Instrumentet skal kunne operere under tøffe forhold på Mars og skal sende data om grunnforholdene på Mars tilbake til jorda.

Les mer


Boneprox - Helseanalyse basert på kunstig intelligens

I dag oppdages benskjørhet vanligvis etter at et brudd allerede har skjedd, men dersom tilstanden oppdages tidlig kan små livsstilsendringer bidra til å forbedre benhelsen og forebygge brudd. Boneprox er en patentert løsning som bruker AI-basert automatklassifisering av tannrøntgenbilder for å analysere bentetthet basert på et vanlig røntgenbilde hos tannlegen. 

Les mer


Smartfinans for Ikano Bank

I en årrekke har CGI driftet og utviklet Ikano Bank sitt søknadssystem for lån og kredittkort. SmartFinans er et komplett saksbehandlingssystem for hele søknadsprosessen, med produksjon og håndtering av alle relevante dokumenter. 

Les mer


Digitalisering av NRK-arkivet

NRK ønsket å designe og implementere et omfattende digitaliseringsprogram, der man bygger ny infrastruktur for radio og TV produksjon. Stemme- og ansiktsgjenkjenning er viktige områder for å gjøre det enklere å finne skjulte skatter i NRK-arkivet.

Les mer


Nytt saksbehandlingssystem for Pasientreiser

Saksbehandlingssystemet av oppgjørene for reiser uten rekvisisjon (PRO) skulle gjennom en omfattende videreutvikling for å motta søknader elektronisk, automatisere saksbehandlingsprosessen og standardisere saksbehandlingen etter nye regler fra departementet. 

Les mer


TINE - Digital arbeidsplass

TINE har valgt å bytte ut sine digitale arbeidsverktøy og de ansatte har lært å samarbeide på nye og mer effektive måter ved hjelp av TINE Digitale arbeidsplass.

Les mer


Oslo kommune - Utdanningsetaten

CGI har siden 2003 levert IT-plattform til Osloskolene. Plattformen har vært et viktig bidrag for at Utdanningsetaten skal nå kommunens mål om å frigjøre mer tid til pedagogisk utviklingsarbeid for lærere og rektorer samt gi større læringsutbytte for elevene. Høsten 2014 ble den nye avtalen for å utvikle en ny skoleplattform, SIKT, undertegnet. Denne er nå ferdig implementert og benyttes av alle skolene i Oslo.

Les mer


Fremtidens smartby – Kiruna, Sverige

Som en del av et initiativ fra bærekraftsenteret Kiruna Sustainability Center utarbeidet kommunen og CGI et konsept for «Hidden City» (den skjulte byen). GPS-aktiverte datakilder og GIS-data fra byen, visualisert gjennom utvidet virkelighet (AR), gjør det mulig å danne seg et bilde av den underjordiske infrastrukturen.

Les mer


 


Veien til fremtiden

I CGI ønsker vi å bidra til et bedre samfunn og fremtid gjennom å drive frem de beste løsningene for våre kunder. Vi har samlet noen av våre eksperter innen ulike fagfelter og bransjer, og stilt de to enkle spørsmål: "Hvor er vi om fem år?" og "Hvordan skal vi komme dit?". Dette har resultert i en serie artikler vi ganske enkelt har kalt "Veien til fremtiden".

Les mer


Blogg

I CGI arbeider det en rekke eksperter som skriver om flere ulike temaer. Her finner du blogginnlegg om mange interessante og banebrytende temaer.

Les mer


Karriere i CGI

Vi utvikler komplekse løsninger for våre kunder hver dag. Vi bidrar til å utvikle samfunnet mot en mer innovativ, sikker og bærekraftig fremtid. Vi er mer enn bare ansatte. Vi er en del av et selskap som går utenom det vanlige for å skape en bedre morgendag.

Les mer