Veien til fremtiden: Inventas, design og innovasjon

For mange er Design Thinking et relativt nytt konsept – for Inventas er det slik de alltid har jobbet. Ifølge daglig leder, Ove Pryde Pettersen, er metodikken helt avgjørende for å lykkes med produktutvikling og innovasjon.

– Det er flere måter å utvikle et nytt produkt eller tjeneste på, men vi ser ofte at det kan gå veldig galt i et utviklingsløp uten en metodikk som Design Thinking og brukersentrert utvikling, sier Pryde Pettersen.

I tillegg til å ha benyttet seg av metodikken selv i over 20 år, har det CGI-eide designbyrået Inventas også undervist i utviklingsmetodikk på flere høyere utdanninger.
– Det er mange grunner til at man bør benytte seg av denne arbeidsmetoden når man jobber med innovasjon. Blant annet har utviklingen av produkter og tjenester økt så mye i kompleksitet at det lønner seg å teste og feile så fort som mulig. Slik øker man sjansen for at løsningen man til slutt utvikler, faktisk blir en suksess. Med Design Thinking feiler man «bedre» – altså i tidlig fase, når det fortsatt er billig å feile, forteller Pryde Pettersen.

Han understreker også viktigheten av å jobbe på denne måten når man opererer i et globalt marked:
– Alle teknologibedrifter i dag har et globalt marked. Du kan gjerne ha en smal nisje, men markedet er stort sett alltid globalt. Dermed er det viktig at du blir kjent med brukerne, markedet, markedskanalene, logistikkanalene og målgruppa – og at du dyrker egenskapene til produktene og tjenestene. Design Thinking er laget nettopp for at du skal kunne få en bedre forståelse av helheten rundt det du utvikler.

Våger å være fysiske i løsningene sine

Inventas har utviklet sin egen utviklingsmetodikk basert på egne erfaringer innen feltet – med mer enn 3500 gjennomførte utviklingsprosjekter. De kaller den «søke – skape – løse», og det handler i første omgang om å få folk til å virkelig forstå den aktuelle problemstillingen sammen, og å åpne opp løsningsrommet for alle svar på denne utfordringen. Det gjøres ved å samle store mengder informasjon, studerer brukerne i felten, samtidig som de benytter seg aktivt av workshops og kobler inn spesialister fra relevante fagfelt.
– Nøkkelkompetansen til de fleste designere er å sette sammen, strukturere og visualisere store mengder data, samt trekke ut essensen fra informasjonen på en god måte, forklarer Pryde Pettersen.

Først når forståelsen av problemstillingen er god nok, går de videre til en idefase hvor målet er å finne ut – helt konkret – hvordan problemet kan løses.
– For oss er det viktig å komme med konkrete forslag, altså prototyper, veldig raskt. Vi våger å være fysiske i løsningene og beveger oss fort vekk fra tegnebrettet.

Av erfaring vet de nemlig at synsing, uten konkretisering, ikke gir spesielt mange tilbakemeldinger fra kunder og brukere. 
– Når vi derimot gir brukerne noe fysisk å vurdere og jobbe med, kommer feedbacken fort – noe som gjør at vi raskere kan peile ut en retning og gå videre til løsningsfasen, sier Pryde Pettersen.

Skal hjelpe CGIs kunder å lykkes med innovasjon

Nå skal Inventas bruke Design Thinking til å hjelpe CGIs kunder med å drive innovasjon, noe Pryde Pettersen er svært optimistisk til.
– Metodikken vår har vist seg å fungere ekstra godt når vi får jobbe med et miljø som ikke er vant til å jobbe med utvikling på denne måten. Vi har virkelig skapt noe unikt ved å kombinere metodikken vår med fagspesialister innen mange ulike disipliner, og når en kunde bruker denne designmetodikken i prosjektene sine, får de øynene opp for hvordan utvikling virkelig bør gjøres. Hos oss gnistrer det når fagspesialistene kan få jobbe med utvikling sammen med designerne – med brukeren i sentrum, sier Pryde Pettersen.
– På denne måten kan vi hjelpe CGIs kunder å drive innovasjon på en god og effektiv måte, og etter sammenslåingen av Acando og CGI, har vi også fått ressursene som trengs til å faktisk realisere flere større og komplekse prosjekter, produkter og tjenester.