Veien til fremtiden: Inventas, design og innovasjon

Da designbyrået Inventas ble en del av Acando og CGI, gikk de fra å være en nisjebedrift til å bli en del av et stort og globalt miljø. Ifølge daglig leder i Inventas, Ove Pryde Pettersen, har sammenslåingen satt dem i en unik posisjon – og han tror spesialkompetansen de har med seg vil åpne en verden av nye muligheter for både Inventas og CGIs kunder.

– Jeg pleier å si at CGI kommer med «Internet of» og vi kommer med «Things». Mens vi har fokusert på fysiske produkter og mindre på IT, kommer Acando og CGI fra den andre siden som rene IT-selskaper. Det at vi nå har slått kreftene sammen, utgjør oss til en slagkraftig kombinasjon, forteller Pryde Pettersen.

Inventas er et designbyrå med tungt fokus på teknologi. Helt siden oppstarten i 1997 har brukersentrert innovasjon og produktutvikling stått øverst på agendaen, og suksessen har vært å finne det gode samspillet mellom mennesker og teknologi. I dag består selskapet av 130 utviklere innen elektronikk, robotikk og mekanikk – i tillegg til 50 designere med kompetanse og erfaring innenfor Design Thinking som garantert vil bli interessant for mange av CGIs eksisterende kunder.
– Vi kan være med å skreddersy fysiske produkter og tjenestene rundt dem, og det er utrolig spennende å tenke på alt vi nå kan lage sammen! sier Pryde Pettersen.

Hvor er bransjen om fem år?   

– Utviklingen går fort, og det vil den fortsette å gjøre. Om fem år er vi fortsatt den innovasjonspartneren vi er for kundene våre i dag, men med CGI på laget har vi også har et internasjonalt perspektiv som jeg håper kundene våre kan dra nytte av, forteller Pryde Pettersen og legger til at de har flere spennende satsingsområder fremover.
– Vi satser stadig mer på spennende fagfelt som robotikk, bærekraft, romfart og ikke minst helse. Innenfor medisinsk teknologi jobber vi allerede mye med MedTech-utstyr og helseapplikasjoner, og innenfor bærekraft gjelder det å hjelpe kundene å gjennomføre helt konkrete tiltak som gjør at de ikke bare ser grønnere ut, men faktisk også blir det. Vi er allerede med på mange av de toneangivende prosjektene innen romfart i Norge, og sammen med CGI skal vi løfte dette videre internasjonalt.

Til tross for mye entusiasme og spenning knyttet til fremtidsplanene, legger ikke Pryde Pettersen skjul på at det også finnes utfordringer.
– For å lykkes med for eksempel robotikk, gjelder det å ha mye mekanisk forståelse, og ikke minst en dyptgående systemforståelse. Når det kommer til helseapplikasjoner, er en av de store utfordringene å håndtere enorme mengder kompleks data, samtidig som man ivaretar sikkerhet og personvern. Nøkkelen til suksess, er å kombinere unike fagfelt. Og det er derfor vi nå er i en så unik posisjon sammen med CGI.

Hvordan skal CGI komme seg dit?

Sammenslåingen av selskapene har brakt med seg mange endringer og ikke minst nye kompetanseområder, og for å lykkes med innovasjon, gjelder det å knytte fagdisiplinene sammen.
– En bred og tverrfaglig kompetanse sammen med en velprøvd metodikk er helt avgjørende for suksess – både innen robotikk, MedTech og bærekraft, sier Pryde Pettersen og legger til at teamet deres nå består av en helt unik sammensetning av spesialister.

– Etter oppkjøpet har Inventas både styrket designsiden med innlemmingen av det digitale designbyrået Itch, samt den tekniske siden med innlemmingen av Bitvis – et spesialistmiljø innen systemdesign, FPGA og embedded software-utvikling. Med alle disse fagdisiplinene begynner utviklingsmiljøet vårt å bli komplett, noe som gjør at vi fremover kan tilby design- og innovasjonstjenester i verdensklasse til våre kunder både i og utenfor CGI-systemet.