"Det er utrolig inspirerende å arbeide sammen med kollegaer som virkelig ønsker at du skal lykkes."

Simon er en ivrig, kreativ og sosial person som byr på seg selv. Gjennom målrettet jobbing sørger han for å levere gode resultater på tid. Han er spesielt flink til å se helheten av problemene han løser, og identifiserer raskt hva som er de viktigste aspektene å fokusere på.

Simon startet i CGIs talentprogram 1. august 2016 og ser frem til å følge talentprogrammet i de neste tre årene. Han valgte å starte i CGI da han fikk et veldig godt inntrykk av rekrutteringsprosessen og personene han møtte der.

"Talentprogrammet vil gi meg den kompetansen og tryggheten jeg trenger for å utvikle meg til å bli en av markedets fremste konsulenter. Vi får meget tett oppfølging og har en enorm bratt læringskurve. Alt ligger til rette for at jeg skal kunne utvikle meg og prestere på et høyt nivå".
 

Kan du fortelle om et eller to av prosjektene du har hatt hos CGI?

Siden Simon startet hos CGI har han jobbet med en hel del ulike prosjekter. Han har blant annet satt verdi på et IT-selskap, hjulpet en start-up med å velge forretningsmodell og gjennomført kvalitetssikring på et stort IT-prosjekt. I dag sitter han som prosjektlederstøtte på et stort IT-prosjekt hos Mattilsynet. I tillegg er han ansvarlig for CGIs interne presentajonskurs og er i god gang med å etablere et entreprenørskapsforum for CGI-ansatte.

Simon forteller at det til tider er mye arbeid, men at man får igjen for det. Man får mye erfaring i lederskap og hvordan man jobber effektiv i team. «CGIs talentprogram er en enormt bra mulighet. Man får oppleve veldig mye nytt og spennende og man får jobbe på tvers av CGIs ulike forretningsområder».
 

Hva drømmer du om for fremtiden?

På sikt ønsker Simon å være med å bygge noe nytt og betydningsfullt. «En gang i fremtiden ønsker jeg å bygge og lede den mest suksessfulle divisjonen i CGI!»