License2Share er et skybasert system for alle som jobber i utvinning- og produksjonsdelen av oljeindustrien.
CGI Norge har utviklet en unik sanntidsbetalingsløsning for Retail-markedet, noe som gjør det mulig å flytte behandlingen av samtlige betalinger til én plattform.
  • Page
oil and gas wm card woman at gas station
I mer enn 20 år har CGI hjulpet olje- og gasselskaper over hele verden med å fokusere mer på kjernevirksomheten og mindre på infrastruktur. I løpet av disse årene har vi bygget opp verdifull kunnskap om rammebetingelser, programvareløsninger, problemer og forventninger i olje og gass-sektoren. 
Olje og gass
I det norske markedet nyter vi godt av vårt erfaringsgrunnlag, samtidig som vi utvikler vår egen lokale kunnskapsbase og leverer tjenester innen flere områder:
  • Servicedesk til en av de store globale aktørene.
  • IT-outsourcing og AM-tjenester til petrotekniske applikasjoner som Petrel og Eclipse.
  • Samarbeidsløsning til alle operatører på norsk sokkel – License2Share.
oil and gas license2share
Global erfaring og kompetanse:
  • På globalt nivå leverer vi en rekke tjenester basert på egenutviklede løsninger, samtidig som vi leverer generelle IT-tjenester til alt fra små lokale olje- og gassleverandører til de største aktørene.
  • Foretrukket global leverandør for tre av de seks største oljeselskapene.
  • Administrerer hele E&P-applikasjonsporteføljen for våre globale klienter.
  • Leverandør av tjenester knyttet til drivstoffbetalingskort med en omsetningsverdi på mer enn 90 milliarder USD per år.
  • Mer enn 2000 fagfolk som arbeider for våre kunder innen olje og gass i oppstrømsvirksomhet og detaljsalg 24 steder rundt om i verden.
  • Leverer miljøløsninger innenfor HMS, eiendomsforvaltning, løsninger for hydrokarbonregnskap og mye mer.